အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
TCL Air Conditioner
ေအးျမလန္းဆန္းေသာ CHIGO AIRCON
Air Conditioner
TCLAir Conditioner 2.0 Ton
Air Conditioners
Fan Coil Unit cassette type
Fan Coil Unit cassette type
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 411 view counts

Fan Coil Unit cassette type

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Gree
Model : FP-51XD-E
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Chris Ho.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 95-1-564352, 564253, 578605
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Mounting : Ceiling Mount
Power supply : 220-240V/1Ph/50Hz
Type : Fan Coil Unit, Fan Coil Unit cassett
Cooling Inlet/Outlet : 7C / 12C
Operating Voltage : 230 VAC
Heating Inlet : 60C
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံ၍ အသုံးျပဳနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနရာစားသက္သာပါသည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ေလထုကို သန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ေလထုထဲရွိ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အေအးႏႈန္းျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို သက္သာေစပါသည္။ သာမန္ထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေလလည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ အခန္းအတြင္း အပူခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျပီး ေအးျမမႈကို အလ်င္အျမန္ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ Gree မွ ေလေအးေပးစက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သန္႔ရွင္းေသာေလထုကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ရႈရႈိက္လိုက္ပါ။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Chris Ho Company Limited သည္ GREE Air Conditioners နဲ႔ TECO Air Conditioners ရဲ႕ Brand ႏွစ္ခုကို ကိုယ္စားလွယ္ယူထားပါတယ္။ Companyသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သံုးစြဲသူ၏ က်န္းမာေရးအေပၚ အာရံုစိုက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Customer ေတြေက်နပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦး၊ အေဆာက္အဦး ေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ေကာင္အား၊ ႏွစ္ေကာင္အား စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါအျပင္ လူေနအိမ္၊ စက္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ စက္ရံု၊ ရံုး၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြ၊ ဟုိတယ္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္မ်ား၊ Standard air-conditioning projects စသည္တို႔ကို စီမံေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေလေအးစနစ္မ်ား၊ ေရေအးစနစ္မ်ား၊ High-rise water/electric aircon စနစ္မ်ား၊ ေဆရံုမ်ား ႏွင့္ စက္ရံုမ်ားအတြက္ Special aircon စနစ္မ်ား၊ Semiconductor စက္ရံုမ်ားအတြက္ ေအးျမသန္႔ရွင္းတဲ့ အခန္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေလးေအးေပးစက္မ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Follow Us