Data/Networking Cable
Data/Networking Cable
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 366 view counts

Data/Networking Cable

စျေးနူန်း : 74 - 85 $ per Meter(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 300 Meter(s)
Brand : Furukawa
Model : P/N: 23200248
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Amog Tech Co., Ltd. Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09250408277, 0973206760
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
CAT 5E,300Mtr/Box
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

DATA CABLE, MULTILAN U/UTP CAT 5E, 24AWGx4P, CMR, P/N: 23200248 (Indoor): USD74
DATA CABLE, MULTILAN U/UTP CAT 5E, 24AWGx4P, PE, P/N: 23200247 (Outdoor): USD85

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Amog Tech Co., Ltd. was organized and managed by a qualified group who have working experiences for Engineering, Procurement and Construction Projects in the South-East-Asia Region. We are Electrical & Instrumentation Contractor and also supply Electrical, Instrumentation and Automation Products for Commercial, Industrial, Marine, Oil & Gas Sectors in Myanmar.
We have shown reliability in marketing for high quality and competitive products. We continually strive to provide fast and efficient services to our valued customers.

We are interested to offer our quotation for your needs. If your corporate needs experienced and safe working practice contractor/supplier, we are always ready to offer our excellence services.
We are looking forward your enquiry and will serve with our best efforts.
Contact: 09250408277, 0973206760
Email: atech.sm@amogtech.com

Follow Us