အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Myat Su Mon Condo Construction
Decoration Services ( Altar Room )
Original Group Construction Services
Construction Service
Construction Decoration & Other Services
Ceiling Light Box Decoration
Ceiling Light Box Decoration
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 232 view counts

Ceiling Light Box Decoration

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : IDR
Model : Decorations ( Ceiling Light Box )
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : IDR Interiors Decoration Group Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5128705, 09-970191601
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦး နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
Material : Service
Type : Ceiling Light Box Decoration
Colour : Natural Colour
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

IDR Interiors Decoration Group ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ၊ အေဆာက္အဦး ၊တိုက္ခန္း နွင့္ စတိုးဆိုင္ ၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ရွိ အိမ္ေခါင္မိုး မ်က္နွာက်က္မ်ား ကို Light Box မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ အလွဆင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ စတိုးဆိုင္ နွင့္ အေရာင္းဆိိုင္မ်ား၏ မ်က္နွာက်က္ မ်ားကို အလွဆင္ရာ တြင္ အသံုးျပဳ ေသာ မီးလံုးမ်ား ၊ Light Box မ်ားမွာလည္း ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ လွပ ေသာေၾကာင့္ မ်က္နွာက်က္မ်ားကို အလွဆင္ရာ တြင္ အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လည္းျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ ၊ စတိုးဆိုင္္ ၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ရွိ ေခါင္မိုး မ်က္နွာက်က္မ်ားကို မီးလံုး မ်ား ၊ စလိုက္မီးမ်ား နွင့္ တပ္ဆင္ၿပီး အလွဆင္လိုပါက IDR Interiors Decoration Group ကုမၸဏီ ကို တိုက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

IDR is a full service interior design & decoration group located in the Yangon area since 2013. We specialize in both residential and commercial design & decoration.
IDR is committed to delivering inspired designs that fulfill client expectations through collaboration and exceptional service.
To achieve high quality, within budget and on schedule.
We offer services ranging from designing, installation, quality check, project management, space planning, budgeting, frunishings, renovation, fixed finishes and office decorating.
The final result ensures a beautiful, comfortable, timeless and most importantly a functional space for our clients.
We recognize that the most important element in our effort is the people who use them in the end.

Follow Us