Buddhist Room Decoration
Buddhist Room Decoration
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 272 view counts

Buddhist Room Decoration

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : TRIANGLE
Model : Buddhist Room Decoration 1
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : TRIANGLE Design & Decoration Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5040150 , 09-260811800 , 09-260811900
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦး နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
Material : Teak Wood
Type : Buddhist Room Decoration
Colour : Natural Colour
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

လူႀကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး တိုက္ခန္းမ်ား ၊ ဟိုတယ္ နွင့္ အျခား အေဆာက္အဦး မ်ား တြင္ ရွိေသာ အိမ္ ဘုရားခန္းမ်ားကို သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္ၿပီး တင့္တယ္ လွပေသာ ဘုရား ခန္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုပါက TRIANGLE ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ အလွဆင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ဦး ခန္းတြင္ ရွိေသာ ဘုရားခန္းမ်ားကို ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရား စင္မ်ား ကို အသံုးျပဳ ၿပီး လူႀကီးမင္းတို ့၏ ဘုရားခန္း မ်ားကို အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ရွိဘုရားခန္းမ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာသာ ၊ စိတ္ၾကည္ ၾကည္လင္လင္ ျဖင့္ ဘုရားဝတ္ျပဳ နုိင္ရန္ အတြက္ မိမိတို ့အိမ္ ဦးခန္းရွိ ဘုရားခန္းမ်ားကို အလွဆင္ ေျပာင္းလဲလိုပါက TRIANGLE ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူ နုိင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

The decorative arts is traditionally a term for the design and manufacture of functional objects. It includes interior design, but not usually architecture. The decorative arts are often categorized in opposition to the "fine arts", namely, painting, drawing, photography, and large-scale sculpture, which generally have no function other than to be seen. The distinction between decorative and fine arts has essentially risen from the post-Renaissance art of the West, where it is for the most part meaningful. It is much less so when applied to the art of other cultures and periods, where the most highly-regarded works often include those in "decorative" media, or all works are in such media. For example, Islamic art in many periods and places consists entirely of the decorative arts, as does the art of many traditional cultures, and in Chinese art the distinction is less useful than in Europe.

Follow Us