အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
WellWave Shockwave Therapy Machine
PHYSIOTHERM-S High-End Shortwave Therapy Unit
EVOLUTION 3E ESSENTIAL VENTILATOR
Drager Patient Monitoring
ံHigh Quality EUROSTAR Overhead Stirrers
Ambubag/ Resuscitator, Silicon
Ambubag/ Resuscitator, Silicon
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 252 view counts

Ambubag/ Resuscitator, Silicon

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : Central Bio Equipment
Model : 2.02.012-14
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : CENTRAL BIO EQUIPMENT TRADING Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : +95951683886, +9595156052
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Type : First-Aid Devices
Brand Name : Neutral
Material : silicone
Function : pulmonary resuscitation
Package : plastic case/paper box/poly bag
Size : Adult/Child/Infant
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ယခုျပထားတဲ့ ပံုစံကေတာ့ ေနာက္ထြက္တဲ့အသစ္ပံုစံျဖစ္ျပီး အေဟာင္းႏွင့္ ကြာသြားတာကေတာ့ အသံုးျပဳရပိုမိုလြယ္ကူေစျပီး ဒီဇုိင္းပိုမိုလွပလာသည္။ ressure Limitation valve ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လူနာအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေစျပီး ေနရာေဒသမေရြးအလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အေရးေပၚအသက္ကယ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး ထိေရာက္စြာအေထာက္အကူ ျပဳေသာေၾကာင့္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ အေရးေပၚကုသေဆာင္မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ အသက္ကယ္ Breath Resuscitation Bag တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားေသာ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Central Bio Equipment Trading Company Limited (CBET) is rapid growing Medical Product Company in Myanmar. It was establishing since 2004 and CBET has become one of reliable supplies of Patient aids, hospital equipment & furniture and Homecare product for Myanmar region, with continually expanding market share and market access.

CBET has supplies variant product for: house used product, Hospital Furniture, Disposable product, rehabilitation product, therapy product, Stretcher, Medical Equipment and monitoring equipment, imported from Indonesia, China, Taiwan, India and Pakistan. CBET is constantly increase product range along with increasing demand from the market and new invention of health product.

It was establishing since 2004 make CBET market become focus and solid, those sector are: Private home used, Hospital & clinic (private and government), Non Government Organization and INGO. Our distribution our product though direct sales, dealer and participate in tender. With 2 Sales shops in Medical market place promote our network into district, retail market and also small clinic.

Partnership with Respect and Mutual Understanding make CBET become company which close with End User, Dealer, Supplier and some Doctors. We create long term relation with open information, transparency and together we solving any obstacle either in application, operation, after market service and distribution channel issue.

Aiming to be most reliable partner in medical required CBET to be more open for new information, technology and knowledge adapted with world rapid changing.

Follow Us