Hover on the image to zoom

ဗီယက္နမ္မ်ိဳးေစ့ခ် ကိရိယာ (Vietnam Rice Drum Seeder)

Brand brand
Model model
အနည်းဆုံး အရေအတွက်
1 Unit(s)
စျေးနူန်း : 135000 Myanmar Kyats

ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ

Pioneer Agrobiz Co. Ltd. packaage
ဖုန်းနံပါတ် : 01-528720, 09-773189910, 09-5107059, 09-795506830, 09-5104218
အီးမေလ် :
နေရာဒေသ :
message ပို့ရန်

ဗီယက္နမ္ စပါးမ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာသည္ လူ့ျဖင့္ဆြဲ၍ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို အတန္းလိုက္ခ်ေပးေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ ထင္းတြင္းမ်ိဳးေစ့ခ်ဘူး ၆ဘူး ပါဝင္သည္။ ယင္းဘူး၏အလ်ားမွာ ၁၀လက္မ (၂၅၀ မမ) ႏွင့္ အခ်င္းမွာ ၇လက္မ (၁၀၀ မမ) ခန္ ့ရွိပါသည္။ ရႊံ႕ထဲတြင္ လွိမ့္သြားႏိုင္မည့္ ပလပ္စတစ္ဘီး ၂ ခုမွာ တဖက္စီတြင္ရွိျပီး ယင္းဘီးမ်ား၏ အခ်င္းမွာ ၂၂လက္မခြဲ (၅၇၅ မမ)ခန္ ့ရွိျပီး ေပၚလီအီသိုင္းလင္း ပလပ္စတစ္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းဘီးမ်ားမွာ မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာ၏ တဖက္တခ်က္တြင္ တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လည္ပတ္သည့္အခါ မ်ိဳးေစ့ထည့္ဘူးမ်ားအတြင္းမွ မ်ိဳးေစ့မ်ား ရႊံ႕ေျမေပၚတြင္ ထြက္က်လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား • မ်ိဳးစပါး သံုးစြဲရမႈကို ၅၀-၈၀% အထိေခၽြတာႏိုင္သည္။ • အလြယ္တကူ သယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။ ခိုင္ခန္ ့သည္။ ေပါ့ပါးသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္သည္။ • မ်ိဳးေစ့မ်ားကို အတန္းလိုက္ ညီညာစြာခ်သြားသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းေပါင္းရွင္းသည့္ကိစၥမ်ား လြယ္ကူေစသည္။ ၾကားေပါင္းလိုက္ကိရိယာျဖင့္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ • မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းထားကို လိုသလိုထိန္းညွိႏိုင္သည္။ ကုန္က်မႈ (၈) ျပည္မွသည္ တစ္တင္းထိ ခ်ိန္ဆျပီး ခ်ႏိုင္သည္။ • ယင္းကိရိယာအားျဖင့္ သံုးစြဲရာတြင္ လူတစ္ေယာက္သာလွ်င္ လိုအပ္သည္။ လုပ္အားလိုအပ္ခ်က္မွာ ေကာက္စိုက္သည့္အခါ လူလိုအပ္္သည္ထက္မ်ားစြာ နည္းသည္။ ဗီယက္နမ္မ်ိဳးေစ့ခ် ကိရိယာအသံုးျပဳျပီး မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္း ၁) လယ္ကသမန္းကို ေကာင္းစြာညက္ေစၿပီးညီညာေအာင္ ညွိေပးထားပါ။ ၂) လယ္ကြင္းတြင္းမွ ေရကို မ်ိဳးေစ့မခ်မီ ထုတ္ပစ္ရပါမည္။ သို႕ေသာ္ သမန္းျပင္ေျခာက္ၿပီး မာေနေအာင္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၃) စာပါးစပ္ျပရံု (သို ့မဟုတ္) အျမစ္ေမႊးေလးထြက္စအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ စပါးအေညွာင့္ေဖာက္ပါ။ ေရစိမ္ၿပီး တစ္ရက္အၾကာဆိုလွ်င္ ေတာ္ပါၿပီ။ အျမစ္မ်ား အလြန္ရွည္သည္အထိ မထားရပါ။ ရွည္ပါက မ်ိဳးေစ့ခ်ရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ ၄) ခ်ေတာ့မည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ၁၀မိနစ္၊ ၁၅မိနစ္မွ် ေလသလပ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ အနည္းငယ္ေျခာက္ေသြ႕ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ ခ်သည့္အခါတြင္ အက်ေကာင္းၿပီး အလုပ္တြင္က်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၅) မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္း  မ်ိဳးေစ့ဘူးအတြင္းသို ့ ၃ပံု ၂ပံုမွ်သာ ထည့္ပါ။ သို ့မွသာ လြတ္လပ္စြာက်မည္ျဖစ္သည္။  ပံုမွန္ႏႈန္းျဖင့္ တလွမ္းခ်င္းဆြဲသြားပါ။ ၆) မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီးပါက ၂ရက္ ၃ရက္ ခန္ ့ေရမသြင္းပဲထားပါ။ အျမစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာစြဲၿမဲသြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၇) မ်ိဳးေစ့မ်ားမွ အျမစ္မ်ားေကာင္းစြာစြဲသြားပါက ေရကို အနည္းငယ္သြင္းေပးပါ။ သို ့ေသာအပင္မ်ား လံုးဝျမဳပ္သြားသည္အထိ မသြင္းရပါ။ မိုးရာသီအခ်ိန္မ်ားမွာ ခ်ခါစ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ား မိုးေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါသြားတက္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ၈) အပင္ငယ္မ်ားရွင္သန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရကိုသြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေပါင္းပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္း
: ပလတ္စတစ္ (PE) အက်စ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။
အေရာင္အေသြး
: မ်ိဳးေစ့ခ်ဘူး (အစိမ္း)၊ ဘီးမ်ား (အနက္/အညိဳ)
အတိုင္းအတာမ်ား
: အလ်ား ၇ေပ ၁၀လက္မ × အနံ ၄ေပ ၄လက္မ × အျမင့္ ၁ေပ ၁၀လက္မ
ပါဝင္ေသာမ်ိဳးေစ့ခ်ဘူး
: ၆ဘူး
မ်ိဳးေစ့ခ်ေပါက္၏အခ်င္း
: ၉ မီလီမီတာ
မ်ိဳးေစ့ခ် အတန္းကြာအေဝး
: ၇ လက္မ (182 မီလီမီတာ)
အေလးခ်ိန္
: ၁၀ ကီလိုဂရမ္ခန္ ့
အေစ့ခ် အတန္းေပါင္း
: ၁၂ တန္း (၇ေပ ၁၀လက္မအတြင္း)
မ်ိဳးေစ့ပမာဏ
: ၁၂ ကီလိုဂရမ္ (တစ္ဘူး ၂ ကီလုိဂရမ္)
ၿပီးစီးမႈဧရိယာ
: တစ္နာရီ ၀.၂၅ ဟက္တာ (၀.၆၁ ဧကခန္ ့)
မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းထား
: တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၂၅ ကီလိုမွ ကီလို ၆၀ တစ္ဧကလွ်င္ စပါးတင္းဝက္ (၈ျပည္) မွ တစ္တင္းေက်ာ္ခန္ ့ (၁၈ျပည္ခန္ ့)
ပလတ္စတစ္ဘီး ၂ ခု
: ရႊံ႕ေျမအတြင္း သြားလာႏိုင္ေစရန္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည္။ အခ်င္း ၁ေပ ၁၀လက္မ
အလယ္ဝင္ရိုး
: ၁ လက္မ Square Bar ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။
လက္ကိုင္တန္း
: ၁၆ မီလီမီတာရွိ သံပိုက္လံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

Product Review for "ဗီယက္နမ္မ်ိဳးေစ့ခ် ကိရိယာ (Vietnam Rice Drum Seeder)"

Write Your Own Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Click to rate on scal of 1-5)

Scroll