အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Solar Camping Lights
Solar Charger Power Bank
VeriFone VX820 PIN pad
NCR SelfServ™ 28 Cash Dispenser
Till Touch Electronic Cash Register
AstralPool E35 Salt Chlorinator
AstralPool E35 Salt Chlorinator
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 635 view counts

AstralPool E35 Salt Chlorinator

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : AstralPool
Model : E35
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Ngwe Sai International Co., Ltd
ဖုန်းနံပါတ် : 01-381-608, 01-374-848, 09-5500-138, 09-5154-922, 09-4211-05216.
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Chlorine Output : 35
Mineral Pool Ready : Yes
Timeclock : Yes - DigitalTimeclock
Power Supply : Transformer
Salt Level (ppm) : 5000
Max Pool Size (L) - Warm : 75000
Max Pool Size (L) - Cool : 125000
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

The E35 is a Professional-Grade Salt Chlorinating System for swimming pools up to 40,000 gallons. It's a 7-Series Salt Chlorinator designed to offer you outstanding and reliable chlorination, reverse polarity self-cleaning technology and low maintenance with ease of use and installation Engineered with durability for residential swimming pools, this salt chlorinating system can last in the harshest of climates. Paired with the conveniently clear salt cell, you can easily tell when it's time for a replacement. It features an Exclusive Boost Mode that allows you to shock the pool using the systems control panel. Automatically disinfect and sanitize your pool's water with the E35 Salt Chlorinator with Salt Cell for pools up to 40,000 gallons.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Established in 2003 and over 200 pools construction and commissioning of equipments in 9 years period. Our company is known for professionalism and being the reliable partner in Pool and Spa Industry in Myanmar. Primary focused on importing Astralpool Products pool and spa equipments from Spain. In 2004, We begin to built commercial pool such as Yangon International School Main Swimming Pool and various swimming pools around Myanmar. NSI had provided equipments and built various pools in Yangon, Nay PyiDaw, Mandalay, PyinOoLwin, Meikthila, Hmawbi, ChaungTha, NgweSaung, Bagan&Inle. All of our products are distributed with six months to one year service.

Follow Us