အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Mobile Seat XE plus” (XD Tech Massage Cushion)
ခ​ေလး ​ခ်ီအိတ္​
Reviv
Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor
HOTA Near Vision Card
Alkaline Energy Kloder System ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Bio Aura ေရသန္ ့စက္
Alkaline Energy Kloder System ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Bio Aura ေရသန္ ့စက္
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 304 view counts

Alkaline Energy Kloder System ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Bio Aura ေရသန္ ့စက္

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : Bio Aura
Model : Alkaline Energy Kloder
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Asia Face Trading Co.,Ltd ( DOUBLE M ) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5173853 , 09-421176448
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း
type : Water Purified
Colour : White
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ Asia Face Trading ကုမၸဏီမွ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ Alkaline Energy Kloder System ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရသန္ ့စက္ မ်ားကို ေရာင္းခ် တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ား နွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြာစြာ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါ သည္။မသန္ ့ရွင္းေသာ ေရကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါနွင့္ အျခားေရာဂါေပါင္း မ်ားစြာျဖစ္ေပၚ နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့မိသားစု က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရ ေသာေရသန္ ့ကို သာ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Alkaline ေရသန္ ့ စနစ္သည္ က်န္း မာေရးနွင့္ ညီညြတ္ၿပီး စိတ္အခ်ရဆံုးနွင့္ အတြင္က်ယ္ဆံုးေသာ ေရသန္ ့ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းျဖစ္ပါသည္္။ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ ( WHO ) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားသည့္ တစ္ခု တည္းေသာ နည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္Alkaline နည္းစနစ္ျဖင့္ထုတလုပ္ထားည့္အတြက္ အာမခံပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Asia Face Trading ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့ က်န္းမာေရး အတြက္ အေရးပါၿပီး အေထာက္ကူျပဳသည့္ Double M ေသာက္ေရသန္ ့စက္မ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့၏ က်န္းမာေရး ေရရွည္စိတ္ေအး ရေစရန္ က်န္းမာေရးနွင့္သင့္ေတာ္ေသာ ေရသန္ ့စက္ကို အသံုးျပဳသင့္ပါ သည္။လူႀကီးမင္းတုိ ့ရဲ ့အိမ္မွာေရ မသန္ ့လို ့စိတ္ညစ္ေနပါသလား အဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္စရာ မလိုေတာ့ ဘဲ က်န္းမာေရးနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အိမ္သံုး ေရသန္ ့စက္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတိို ့ စိတ္တိုင္းက် Asia Face Trading ကုမၸဏီမွ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းနွဳန္း မွာေနရာ ေရအေန အထားမတူသည့္ အတြက္ ေရအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲ ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Double M ေသာက္ေရ သန္ ့စက္မ်ား ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Asia Face Tradingကုမၸဏီကို တိုက္ရို္က္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။

Follow Us