အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
ရံုးသံုး စကၠဴျဖတ္စက္
Digital Theodolite
AWE Weighing Scale
Laser Plummet ML-401
PH Controller & Sensor
ACH 2 High Resolution Counting Scale
ACH 2 High Resolution Counting Scale
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 597 view counts

ACH 2 High Resolution Counting Scale

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Libra,Rinstrum,Ranger,Up Green,Scale Components,Bongshin,PT,Tecsis
Model : ACH 2 -3
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : RUBY Weighing and Trading Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09 250838396/09 250108177/ 09 973357774
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Capacity : 3kg (6lb)
Division : 0.1g (0.0002lb)
Operating Temperature : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Power Source : AC 110V/230V (±10%) + DC 6V/4 Ah rechargeable battery
Dimensions : 310 x 115 x 340mm (W × H × D)
Platter Size : 290 x 246mm
Display : LCD. 6, 6, 6 Digits. 14mm (Height). LED backlight
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration 3 LCD displays with LED backlight, and clearly indicate weight, unit weight and quantity Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 preset unit weight Weight and quantity over-limit warning Selectable sampling speed Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scal vHigh-resolution mode to temporarily display 30 000 divisions for 5 seconds (available in approval model).


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Our main business is to provide comprehensive process weighing and instrumentation services to Myanmar’s growing process industries. To provide our best service to satisfaction of our customer.To provide quality services and innovative engineering solutions and generate
reasonable returns for the company.

Follow Us