အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
5-B:C Auto & Fire Extinguisher
IR Bullet Camera
WIFI IP CAMERA (OUTDOOR)
Time attendance system
690tvl 1/3 DPS Sensor 40m Auto Iris Lens Camera
3View Car Black Box Galaxy 300
3View Car Black Box Galaxy 300
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 947 view counts

3View Car Black Box Galaxy 300

စျေးနူန်း : 320000 Kyats per Piece(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : 3View Car Black Box
Model : Galaxy 300
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : P World Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-666720, ‎09- 256140990, ‎09-793621905
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Camera : 1.3 MP (100%Glass)
Storage Card : Micro SD Card 16 GB (Free) Max 32 GB Supported
G-Sensor : Three of the Shock
Power : 12V-24V
GPS (Optional) : Eternal (Optional)
Eternal (Optional) : 3.5in LCD
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

LCD Touchscreen ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ 3.5 inch ျဖစ္သည္။ Screen တြင္ ရိုက္ကူးၿပီးေသာ Video File မ်ားကို အလြယ္တစ္ကူ ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း။ Setting ကိုလည္း အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညိွယူႏိုင္ၿပီး၊ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ေရွ႕ေနာက္ ျမင္ကြင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း။Lens 1.3MP ရွိၿပီး 100% Glass ကို အသံုးျပဳထားျခင္း၊ အေရွ႕ျမင္ကြင္း 130° အထိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီး အေနာက္ ျမင္ကြင္း 90° အထိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသည္။ပံုမွန္ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားကို Normal၊ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္ မ်ားကို Event၊ ယာဥ္စက္သတ္ရပ္နားထားစဥ္ Parking စသည္ျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားမွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ျခင္း။ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေသာ အရွိန္ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားကို G-Sensor မွ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သာမာန္ထက္ အရွိန္ႏႈန္ျမင့္ျခင္း၊ တုန္ခါျခင္းမ်ားကို Event File ( အေရးႀကီးဖိုင္ ) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးျခင္း၊Image-Sensor ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္စက္သတ္ရပ္နားစဥ္ တြင္ ယာဥ္၏ ေရွ႕ေနာက္ျမင္ကြင္းအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေပးျခင္း။SD Card 16 GB အသင့္ပါဝင္ၿပီး 32 GB အထိအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ 16 GB Micro SD သည္ 1min-1file ႏံႈးျဖင့္ Normal 5 Hours မွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ Normal File မ်ားကို တစ္ခုျခင္း Overwrite System ျဖင့္ Auto Delete လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ယာဥ္သြားလာခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို PC တြင္ Galaxy Player မွတဆင့္ Google Map ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည္ရႈႏိုင္ျခင္း။ (PC သည္ Internet ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္) ပံုမွန္ရိုက္ကူးမႈျပဳလုပ္ေပးၿပီး File မ်ားႏွင့္ Setting မ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည္ရႈေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ေအာင္ Password System ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ျခင္း။Car Battery အသံုးျပဳမည့္ႏႈန္းကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ၿပီး ယာဥ္ႀကီး 24 Volt ႏွင့္ ယာဥ္ငယ္ 12 Volt သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ Auto Power ပိတ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကားစက္ႏိႈးမရေသာ ျပသာနာကို တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း။ယာဥ္အတြင္းရွိ အသံမ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူ ႏိုင္ျခင္း။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

P World Co., Ltd. သည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ အဓိက ထုတ္ကုန္မွာ 3View Car Black Box (ကားလံုျခံဳေရး နည္းပညာျမင့္ ပစၥည္း) ျဖစ္ပါသည္။ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးသည္လည္း အဓိကေနရာမွပါဝင္လ ်က္ရွိပါ သည္။ ႏွစ္အလိုက္ေဖာ္ျပေသာ စာရင္းမ ်ားအရ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ ်ားသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး အသံုးစားရိတ္လည္း ျမင့္တက္လ ်က္ရွိသည္။ကၽြန္ုပ္တို႔ P World Co., Ltd. သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ ်ားကို မ ်ားစြာေလ့လာခဲ့ၿပီး ထိုမေတာ္တဆမႈမ ်ား၊ စည္းကမ္းမဲ့ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမ ်ား ကိုေလ ်ာ႔ခ ်နိင္မည့္ နည္းလမ္းမ ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။

Follow Us