ဂေဟေဆာ္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
ဂေဟေဆာ္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 121120 view counts

ဂေဟေဆာ္ စစ္ေဆးေပးျခင္း

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : Min Dhama
Model : Min Dhama
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Min Dhama Company Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : +95-1-618-791, 618-792, 618-793, 618-794, 618-795, 618-796, 618-797, 618-798
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Conductor Type : Standard
Type : Insulated
Usage : inspection welding seam
Original Place : Yangon
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Box ginders သံမဏိျပားမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ ပညာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ၄င္းကို ေကြးျခင္းမွပိုမိုခုိင္ခံ့ရန္ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိတိုးျမွင့္ရန္ဂေဟေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
joint(အဆစ္မ်ားအားလံုးကိုလဲ AWS / CMAA စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ၾကိမ္ VT/ PT/ MT/ RT/ UT ကို ဂေဟေဆာ္စစ္ေဆး ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Our Mission ; Quality and Innovation for sustainable globalisation.
Our Construction Services and Machinery ;
Equipment
Construction (Civil Engineering, Infrastructure, Industrial Buildings)
Steel Structure Fabrication & Installation (Welded H-Beams, Fuel Storage Tanks, Road side Guard Rails)
Aluminum, Glass Curtain Wall Installation & Interior Decoration ( Aluminum & Composite, Glass Curtain, Interior / Exterior Decoration)
Industrial Crane

Follow Us