ဝိုင္ယာႀကိဳး - wire
ဝိုင္ယာႀကိဳး - wire
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 5891 view counts

ဝိုင္ယာႀကိဳး - wire

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Yard(s)
Brand : RR KABEL
Model : RR KABEL
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : CLASSIC Wire & Cables Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5155768
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Applications : Wiring in all installations where fire safety is of utmost importance like schools, theatres, commercial complexes, apartments, high rise buildings, laboratories, etc.
Insulation : Specially formulated Lead Free + Flame retardant PVC insulation is used. The FR [Flame Retardant] property retards the propagation of flame without compromising safety.
Insulation Conformity : IS 5831 type A FR.
Approvals : IS 694 marked, C1 category, FIA/TAC approved.
Marking : 'UNILAY FR'
Colours : Red, Yellow, Blue, Black, Green, Grey.
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Thin strands of Electrolytic Copper are multi-drawn for uniformity of Resistance, Dimension and Flexibility. The drawn strands are uni—laid in high precision machines and compacted. Thus forming a perfectly circular conductor which enables reduction in overall diameter for space saving in high density wiring. The strands do not get cut when stripping the insulation. The conductor offers perfect contact at pins, terminals and sockets. Thus, eliminating spot heating and sparking.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးျဖစ္လာေအာင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သြားမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းကို ေရရွည္တည္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္လာတာနဲ႔ အမွ် စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရအေသြးျပည့္မွီတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ဖန္တီးထုပ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စားသံုးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဗဟိုခ်က္၊ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို သူတို႔နဲ႔အတူ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲစြာလက္တဲြႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။

Follow Us