အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 134939 view counts

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Foot (s)
Brand : APPO
Model : APPO
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Aung Pyae Phyo Oo Construction Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5502000, 09-5511100, 09-5466555, 5411199, 5202862, 09-5511000. 01-617155, 617166, 617177,
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Brand Name : APPO
Original Place : Yangon
အသံုးျပဳသည့္ေနရာ : Construction & Building Services
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ( လမ္း၊ တံတား၊ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Aung Pyae Phyo Oo Construction operates a well-established network of offices.
Each office is staffed with professionals who have the training, experiences and resources to get the job done.
Aung Pyae Phyo Oo Construction office operate in local market under the direction of experienced manager who,
in turn, are backed by the best senior managers in the business.

Organization: This orgnaization adds a wealth of management know-how and strength to each project. Senior managers are involved from the onset of each project to make sure proper resources are assigned and available. District managers thoroughly review each estimate and contact, and have bottom-line responsibility for the district's overall financial performance.

Safety : Aung Pyae Phyo Oo Construction people are commited to performing work in the safest manner possible , consistently better than the industry average. Our extensive safety program reflects our belief that people are Aung Pyae Phyo Oo 's construction most valuable asset. Safety is a determining factor in almost every facet of Aung Pyae Phyo Oo construction 's work , including productivity , reputation, employee relations and financial results.
Aung Pyae Phyo Oo construction goes to great lengths to impress upon every employee that safety always come first.

Follow Us