ရံုးခန္းနွင့္ဧည့္ခန္းသံုး(Office Furniture)
ရံုးခန္းနွင့္ဧည့္ခန္းသံုး(Office Furniture)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 292 view counts

ရံုးခန္းနွင့္ဧည့္ခန္းသံုး(Office Furniture)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : AKIMI
Model : JRC221
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : AKIMI(Office Furniture) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5213621
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : Office furniture
Material : Wooden
Wood Style : Solid Wood
Wood Type : Oak
Specific Use : Office Desks
General Use : Commercial Furniture
Color : Opitional
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

AKIMI(Office furniture) ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ရံုးသံုးလုပ္ငန္းသံုး၊ပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ရံုးခန္းနွင့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး စားပြဲနွင့္ထိုင္ခံုမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ အစည္းေဝးသံုးစားပြဲမ်ား၊ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သံုးေသာ စားပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ဒ့ါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့့္ အစည္းေဝးသံုးစား ပြဲမ်ား၊ကုမၸဏီဧည့္ခန္းသံုး စားပြဲခံုနွင့္ထိုင္ခံုမ်ား အစရွိသည့္ office furniture မ်ားကိုဝယ္ယူ လ္ိုပါက AKIMI(Office furniture) ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူ နိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီသည္ China Brand ျဖစ္ေသာရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ယင္းကုမၸဏီသည္2015 ခုနွစ္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌စတ င္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။၄င္းလုပ္ငန္းသံုး ပရိိေဘာဂမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းမ်ားမွာလည္း လွပ ဆန္းသစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ရံုးခန္းမ်ား၊အစည္းအေဝးခန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္တန္းမီလုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကိုဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us