ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစတီးပိုက္မ်ား
ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစတီးပိုက္မ်ား
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 126143 view counts

ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစတီးပိုက္မ်ား

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Baho
Model : Baho
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Baho Pipe, fitting Accessories & Sanitaryware Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09 793640355, 09 5021501, 09 5074844, 09 73242486
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : Construction, Building Service
Original Place : Yangon
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

စတီးပိုက္ ကို ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုက္မ်ား၊ ေရလႊဲေျပာင္း၊
အေဆာက္အဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စတီးပိုက္၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ အဆင္ေျပေသာေစ်ႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးပင္ျဖစ္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Our business name is Baho Pipe, Fitting Accessories & Sanitaryware. Type of our business is pipe and pumps accessories. We have many kind of G.I, M.S, uP.V.C. We have two store that are situated in Insein, yangon.

Follow Us