မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေလးေယာက္သံုးစားပြဲ(Office Furniture)
မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေလးေယာက္သံုးစားပြဲ(Office Furniture)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 330 view counts

မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေလးေယာက္သံုးစားပြဲ(Office Furniture)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : AKIMI
Model : R308-4BX
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : AKIMI(Office Furniture) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5213621
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : Office Furniture
Material : Aluminium, Melamine Board
Size : 3030Wx3030Dx1200H(MM)
colour : silver
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

AKIMI(Office Furniture) ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ရံုးသံုး၊လုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ရံုးခန္းနွင့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး စားပြဲနွင့္ထိုင္ခံုမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ သီးသန္ ့စားပြဲမ်ား၊ ရံုးသံုးစားပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးသံုး စားပြဲ၊ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သံုးေသာစားပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္းရရွိနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ Office Furniture မ်ားကိုဝယ္ယူလိုပါက AKIMI(Office Furniture) ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီသည္ China Brand ျဖစ္ေသာရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ယင္းကုမၸဏီသည္2015 ခုနွစ္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌စတ င္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။၄င္းလုပ္ငန္းသံုး ပရိိေဘာဂမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းမ်ားမွာလည္း လွပ ဆန္းသစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ရံုးခန္းမ်ား၊အစည္းအေဝးခန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္တန္းမီလုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကိုဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us