ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ သီးႏွံတို့ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လက္တြန္း မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာ
ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ သီးႏွံတို့ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လက္တြန္း မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာ
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1426 view counts

ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ သီးႏွံတို့ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လက္တြန္း မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာ

စျေးနူန်း : 220000 Kyats per Unit(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Unit(s)
Brand : Pioneer
Model : MTJ 120-2
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Pioneer Agrobiz Co. Ltd. Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-528720, 09-773189910, 09-5107059, 09-795506830, 09-5104218
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ : ၈.၅ ကီလိုဂရမ္
စက္ အေလးခ်ိန္ : ၇.၂ ကီလိုဂရမ္
လုပ္ေဆာင္မႈ : မ်ိဳးေစ့ + ေျမၾသဇာ
မ်ိဳးခ်ႏိုင္ေသာအနက္ : ၅.၇ စင္တီမီတာ (ခ်ိန္ညွိႏိုင္)
မ်ိဳးေစ့ပမာဏ : ≥၂.၉ ကီလိုဂရမ္
ေျမၾသဇာပမာဏ : ≥ ၇.၅ ကီလိုဂရမ္
တိက်မႈ : ≥ ၉၅%
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာသီးႏွံ : ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ အစရွိေသာ သီးႏွံမ်ား
မ်ိဳးေစ့ေခ်ႏႈန္း (လိုသလို ခ်ိန္ညွိႏႈန္း) : တစ္ေနရီ ၃၀-၄၀ မီတာ (အသင့္ေတာ္ဆံုး)
ထုတ္ပိုးမႈ : စကၠဴေသတၱာ
မ်ိဳးေစ့ခ်ႏိုင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား : မည့္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားမဆို အသံုးျပဳႏိုင္
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
• ဤလက္တြန္းမ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အေလးခ်ိန္ ၁၂ ကီလိုဂရမ္ခန္႕သာရွိေသာေၾကာင့္ ေပ့ါပါးျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူပါသည္။ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပမာဏမွာ တစ္ေန ့လွ်င္ ၂ဧကမွ ၃.၃ ဧကအထိ မ်ိဳးေစ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။
• ေျမျပန္ ့၊ေတာင္ေပၚ၊ ကုန္းျမင့္ ေဒသမေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤမ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာတြင္ မ်ိဳးခ်ေပါက္ ခုႏွစ္ေပါက္ပါဝင္ၿပီး ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ၊ ဝါ အစရွိသည့္အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ စိုက္က်င္းတစ္က်င္းလွ်င္ တစ္ေစ့မွ ႏွစ္ေစ့သာ အေစ့ခ်ရန္ တိက်စြာ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့ေခၽြတာျပီး ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေစပါသည္။
• အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာဂီယာကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ဘီးလည္ပတ္မႈေပါ့ပါးေခ်ာေမြ ့ၿပီး တာရွည္အသံုးခံပါသည္။
• စက္၏ကိုယ္ထည္မွာ ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ထည္ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ အေစ့ခ်ရာတြင္ တိက်မႈရွိျခင္းကိုသိရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ရွိေသာ အေစ့ပမာဏႏွင့္ ေျမၾသဇာအေျခအေနတို ့ကို လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္သည္။
• အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ မိမိခ်လိုေသာ မ်ိဳးေစ့အေရအတြက္ တန္းျခား၊ စိုက္က်င္းအနက္တို ့ကို အလိုရွိသလို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ပါသည္။
• လက္ကိုင္တန္းကို မိမိိလိုခ်င္သည့္ အျမင့္ပမာဏအတိုင္း သီးသန္ ့ခ်ိ္န္ညွိသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု
• လက္ကိုင္ခံု၊ တြန္းခံု၊ ကို္ယ္ထည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အညႊန္းအတိုင္း တပ္ဆင္ပါ။
• မ်ိဳးေစ့ ႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္ေျမၾသဇာကို ပံုးအတြင္းသို ့ထည့္သြင္းပါ။
• မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာအား စိုက္တန္းအတိုင္းထား၍ အေစ့ခ်ခြက္အား ေျမျပင္ႏွွင့္ ေထာင့္မွန္အေနအထားထားပါ။
• လက္တန္းအားကိုင္ၿပီး အေရွ႕သို ့ခပ္မွန္မွန္တြန္းသြားပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္တြန္းေပးပါ။ ျမန္ျမန္တြန္းျခင္း၊ ေနာက္ျပန္ျပန္ဆြဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္။
• ကိရိယာအားမတပ္ဆင္ခင္ အညႊန္းအား ေသခ်ာဖတ္၍ ပံုတြင္ျပထားေသာ အညႊန္းအတိုင္းတပ္ဆင္ပါ။ ပံုတြင္ ျပထားေသာ အညႊန္းအတိုင္းတပ္ဆင္ပါ။
• စိုက္သြားအား မိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုေသာ သီးႏွံအရြယ္အစားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညွိပါ။
• မ်ိဳးေစ့အားမထည့္သြင္းမီ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို စိုစြတ္ေနပါက အေစ့ခ်ရာတြင္ လြယ္ကူစြာမက်ဆင္းႏုိုင္ပါ။
• မစိုက္ပ်ိဳးမီ မိမိလိုခ်င္ေသာ ပံုစံ၊ စိုက္တန္းႏွင့္ ထည့္သြင္းလိုေသာ ေျမၾသဇာပမာဏကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ရန္ ကနဦးစမ္းသပ္ျခင္းက ပုိမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။
• ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ အသံုးျပဳျပီးပါက ပံုမွန္သန္ ့ရွင္းေရးုျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေျမၾသဇာထည့္ေသာပံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာသန္ ့ရွင္းေပးျခင္း အစရွိေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အသံုးမျပဳပါက ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ပိုင္အိုးနီးယားအဂရိုဗဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
• ဆန္းက်ဴး (SUNCUE) အမွတ္တံဆိပ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုုင္ငံထုုတ္ သီးႏွံစံုုအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဗီယက္နမ္ဒီဇိုင္း သီးႏွံစံုုစပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ (KETT) “ကက္” အမွတ္တံဆိပ္ သီးႏွံအစိုဓာတ္တုိင္းကိရိယာမ်ား
• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ GrainPro Inc., မွ ေလလံုပိတ္စနစ္ သီးႏွံသိုေလွာင္အိတ္မ်ား
• ပိုင္အိုးနီးယား မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္အိတ္မ်ား။ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲပုုပ္ မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာမ်ား

Follow Us