ေသသပ္ေသာ Flooring & Walls
ေသသပ္ေသာ Flooring & Walls
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 768 view counts

ေသသပ္ေသာ Flooring & Walls

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : My Home
Model : MH ( FW-01)
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : MY HOME (Construction & Furniture Co.,Ltd) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-798885309, 09-73170639
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
type : flooring & wall
colour : natural colour
အသံုးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

MY HOME ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ထိုင္ဝမ္နုိင္ငံမွတင္သြင္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မူက္ိုေပးစြမ္းနုိင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္၊အေဆာက္အဦးမ်ားကိုေသသပ္လွပ
ေသာနံရံမ်ား၊ၾကမ္းခင္းမ်ားျဖစ္ဖို ့MY HOME ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ခ်မ္းသာရန္အတြက္ MY HOME ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာၾကမ္း ခင္းမ်ားကိုဝယ္ယူလိုပါက တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

MY HOME COMPANY သည္အေဆာက္အဦးပိုင္း၊ဒီဇိုင္းပိုင္း၊အတြင္းအျပင္ဒီဇိုင္း၊ေရပိုက္ဆက္သြယ္မူအပိုင္း၊ ကုန္က်မူအျမင္ကိုအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲျပီး Customers စိတ္တိုင္းက်ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မူေပးေသာေၾကာင့္ MY HOME COMPANY ကိုဆက္သြယ္ နုိင္ပါသည္။

Follow Us