ေဆးအေငြ႕ရႈစက္ (Compressor Nebulizer)
ေဆးအေငြ႕ရႈစက္ (Compressor Nebulizer)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 732 view counts

ေဆးအေငြ႕ရႈစက္ (Compressor Nebulizer)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Omron
Model : NE-C801
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : OMRON Healthcare Myanmar Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (၉၅)၉၅၄၁၅၉၂၇, (၉၅) ၁ ၅၆၅ ၂၇၀၊ ၅၆၅ ၈၂၁
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Properties : Medical Polymer Materials Products
Type : General Medical Supplies
Used for : Ideal for all ages
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

NE-C801 ကိုပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုသျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ • ေဆးအေငြ႕ရႈသြင္းရာတြင္လိုအပ္ေသာ ပမာဏကို ရရွိေစျပီး ေဆးအေငြ႕ဆံုးရံႈးမႈကိုတားဆီးေပးျခင္း

• ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူစြာျပန္လည္သန္႕စင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
က်စ္လ်စ္ေသာဒီဇိုင္း
အသံျငိမ္ေသာစက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ထိေရာက္ေသာေဆးအေငြ႕ရႈသည့္ႏႈန္း -0.3ml/min

ထိေရာက္ေသာကုသမႈအတြက္ေသးငယ္ေသာအမႈန္အရြယ္အစား - 3um
Omron V.V.T (Virtual Valve နည္းပညာ) ကိုအသံုးျပဳထားေသာေဆးအေငြ႕ရႈစက္
ေဆးအေငြ႕ရႈစက္တြင္ပါ၀င္ေသာအဆို႕ (Valves) ကပါးစပ္မွရႈေသာကိရိယာ (mouthpiece) မွတဆင့္ေဆးအေငြ႕ကိုထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ အသက္ရႈရင္း တျပိဳင္နက္ ေဆးအေငြ႕ကိုရႈသြင္းျခင္းျဖင့္ ေဆးေငြ႕ဆံုးရႈံးမႈကိုေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။
ေဆးအေငြ႕ရႈစက္အမ်ားစုတြင္ ဆီလီကြန္အဆို႕ (silicon valves) မ်ားထည့္သြင္းအသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ Omron ေဆးအေငြ႕ရႈစက္မ်ားတြင္ ဆီလီကြန္အစို႕ (silicon valves) မ်ားမပါ၀င္ေသာ Omron ၏ မူပိုင္နည္းပညာက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
ဆီလီကြန္အဆို႕(Silicon Valves) မပါျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ အလြယ္တကူျပန္လည္သန္႕စင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
• ကေလးငယ္မ်ားျမိဳခ်ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အပိုင္းအစမ်ားမထြက္ႏိုင္ျခင္း
• ပိုးသတ္ျပီးအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုးမႊားကူးစက္မႈမရွိျခင္း

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

(၁၉၃၃)ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ OMRON သည္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာအလိုအေလ်ာက္အာရံုခံစနစ္နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာနွင့္ အိမ္တြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကမၻာ့အဆင့္မွီေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္္ေသာ အနာဂတ္ကုိေရွးရႈ၍ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးက်န္းမာေရး စီမံေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ လုိအပ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Follow Us