ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ကရစ္ အုတ္ရိုက္စက္ ( Brick Making Machine )
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ကရစ္ အုတ္ရိုက္စက္ ( Brick Making Machine )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 2960 view counts

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ကရစ္ အုတ္ရိုက္စက္ ( Brick Making Machine )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : San Chain Mhe
Model : BFM 1
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : San Chain Mhe (Machinery) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-402615898, 09-402615899, 09-976125218
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္္း
Material : Ions, steel
type : Vertical
colour : White&blue
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

San Chain Mheကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာ က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ ကြန္ကရစ္အုတ္ရိုက္စက္ (Brick Forming Machine) ကိုိလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္လည္းအသံုးဝင္ေသာ အုတ္ရိုက္စက္ (Brick Forming Machine) ျဖစ္ပါသ ည္။လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အျခားစက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အေဆာက္အဦးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြ က္လည္းအသံုးဝင္ေသာစက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။၄င္းအုတ္ရိုက္စက္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူ ၾကီးမင္းတို ့အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းလည္းသက္သာေစနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ကြန္ကရစ္အုတ္ရိုက္ စက္ (Brick Forming Machine) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက San Chain Mhe ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

San Chain Mhe Company မွလူၾကီးမင္းတို ့၏ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စက္မွဳ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားနွင့္စက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းစက္မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္အုတ္ရို က္စက္၊အမွဳန္ ့ရိုက္စက္၊ ေျမတူးစက္၊ ေဆးျပားရို္က္စက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအခြံခြ်တ္စက္ စေသာစက္မ်ားကိုတီထြ င္ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့အျပင္လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ Auto Card software အသံုးျပဳပံုစံထုတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္တိုင္းက်ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးဝင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက San Chain Mhe ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါသည္။

Follow Us