ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး (Drill)ေဖာက္စက္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး (Drill)ေဖာက္စက္
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1081 view counts

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး (Drill)ေဖာက္စက္

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Rocket
Model : PPT 01
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : PIONEER(POWER TOOLS COMPANY LIMITED) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-73167156 , 09-253634445 , 09-257592325 , 09-253634441
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ပစၥည္း
Product Depth (in.) : 8.75 in
Product Width (in.) : 3.125 in
Product Height (in.) : 9.5 in
Maximum Speed (rpm) : 1700
Battery Power Type : Lithium Ion
Battery Size : Lithium Ion
Power Tool Product Type : Cordless
Colour : Yellow
Cordless Tool Type : Drill/Driver
Voltage (volts) : 18
Tools Product Type : Power Tool
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Pioneer ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ေဖာက္စက္(drill)ကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္္း အသံုုုးျပဳေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ကိရိိိိယာ တစ္မ်ိ္ဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။သံုးစြဲရလြယ္ကူ သည့္အျပင္ ခိုင္ခံ့ေသာကိုယ္ထည္ လွပေသာဒီဇိုင္းရွိေသာ drill ေဖာက္စက္ကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္တိုင္းက် အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ drill ေဖာက္စက္ကိုအသံုးျပဳလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools) ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိ္ုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Pioneer(Power Tools)Center သည္ စက္နွင့့္စက္ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိုဳးမ်ိိဳးတို ့ကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာကု မၸဏီျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္အလွဆင္ျပဳျပင္ မြမ္းမံရာတြင္အသံုးျပဳ ရန္လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေဆာက္ဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳရန္လို အပ္ေသာ စက္မ်ားနွင့္အျခားေသာစက္ပစၥည္းမ်ား ၊ေက်ာက္စက္ ၊ေဖာက္စက္ ၊ျဖတ္စက္အမ်ိိိိိဳးမ်ိဳး ၊ဝရိန္ပံုးနွင့္ ဝရိန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊စက္ရံု အလုပ္ရံုသံုးေဖာ့ကလစ္လွည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊လက္သမားသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကို Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနဲ ့ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ စက္နွင့္စက္ ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us