ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 826 view counts

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Cement mixing machinery
Model : PPT(CMM 01)
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : PIONEER(POWER TOOLS COMPANY LIMITED) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-73167156 , 09-253634445 , 09-257592325 , 09-253634441
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥၥည္း
Material : Rubber of wheels & body of ions
power : electricity or diesel
mixing speed : 32r/min
weight : 330kgs
color : yellow, orange or depend on you
type : movable
Service Provided : Engineers available to service machinery overseas
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Pioneer ကုမၸဏီမွတင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီလ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းသံုးပစၥည္း ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္(cement mixing machinery) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့ အတြ က္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ယင္းဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္သည္ ဘီးပါေသာေၾကာင့္ေရႊ့ရလြ ယ္ကူျပီး အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းသက္သာပါသည္။ဒါ့အျပင္ ေဖ်ာ္စက္၏အလယ္ကိုယ္ထည္ အားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ စီယာတိုင္တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ယင္းေဖ်ာ္စက္၏ကာလာအေရာင္မ်ားမွာ လည္း အစြန္းထင္အေပခံနိုင္ေသာ အေရာင္မ်ားကိုသာအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္အေပေတ ခံပါသည္။၄င္းစက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္ရာတြင္ သိသာစြာလ်င္ျမန္လာပါလိမ့္ မည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳသင့္ေသာေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအတြ က္္္အသံုးဝင္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့အတြက္အခ်ိန္ကု န္ လူပင္ပန္းသက္သာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ကို ဝယ္ယူလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools)ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာ ယူနိိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Pioneer(Power Tools)Center သည္ စက္နွင့့္စက္ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိုဳးမ်ိိဳးတို ့ကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာကု မၸဏီျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္အလွဆင္ျပဳျပင္ မြမ္းမံရာတြင္အသံုးျပဳ ရန္လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေဆာက္ဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳရန္လို အပ္ေသာ စက္မ်ားနွင့္အျခားေသာစက္ပစၥည္းမ်ား ၊ေက်ာက္စက္ ၊ေဖာက္စက္ ၊ျဖတ္စက္အမ်ိိိိိဳးမ်ိဳး ၊ဝရိန္ပံုးနွင့္ ဝရိန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊စက္ရံု အလုပ္ရံုသံုးေဖာ့ကလစ္လွည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊လက္သမားသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကို Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနဲ ့ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ စက္နွင့္စက္ ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us