အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Candle Light Chandelier
6Light Decorative Chandeliers
Spiral Hight vottage 5-Watt Day Light
TTH-LED-DL-15W-6IN / TTH-LED-DL-30W-6IN / TTH-LED-DL-15W-8IN / TTH-LED-DL-30W-8IN
Ceiling Lamp (Daylight)
အေရးေပၚထြက္ေပါက္သေကၤတမီးလံုး (Emergency Exit Sign)
အေရးေပၚထြက္ေပါက္သေကၤတမီးလံုး (Emergency Exit Sign)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 205 view counts

အေရးေပၚထြက္ေပါက္သေကၤတမီးလံုး (Emergency Exit Sign)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : DENKO
Model : SLED W1201M
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : CHANGI-LIGHT MYANMAR CO.,LTD
ဖုန်းနံပါတ် : (95-9) 5063679 , (95-9) 250076691, (95-9) 448456707
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Material : Electro-galvanized Steel
Type : Exit Light
Size : 358mm x 271mm
Technique : Warm White (Color Temperature)
Lead Time : 1 Month
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

အေရးေပၚထြက္ေပါက္သေကၤတမီးလံုးအတြက္ ခိုင္ခံက်စ္လစ္ေသာဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Electro-galvanized Steel ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ တာရွည္အသံုးခံမႈအျပင္ အလင္းထြက္အားေကာင္းမြန္ေစသည္။ မ်က္နွာၾကက္/နံရံမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရျပီး အလံုပိတ္ျပဳလုုပ္ထားေသာ မ်က္နွာျပင္ ရွိသည့္အတြက္ Indoor သာမက အျပင္မွာတြင္တပ္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ရံုသာမက ပါဝင္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ တပ္ဆင္ျပီး ေရရွည္ အသံုးခံေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Changi-Light Pte Ltd ကို ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး၊ဟိုတယ္သံုး မီးဆိုင္းအလွမ်ား နွင့္ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ခဲ့သည္။Customers မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာက္မႈ မ်ား နွင့္ Customer မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစရန္ အဓိကထား ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company မွ မီးဆုိင္း ဒီဇိုင္း အမ်ဴိးမ်ဴိးကုိ Customer မ်ား Order မွာယူနုိင္ျခင္း၊ Lux Level ကို တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား နွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး နုိင္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေတာ္ ဒီဇုိင္းမ်ား နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။Customer မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ Adamlite, Aerolite, IImas, Lamp Poles, Lamps မ်ားကို Deliveries မ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိိသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ၏ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ Customer မ်ား၏ အားေပးမႈျဖင့္ ရပ္တည္နုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Follow Us