အရည္အေသြးျမင့္ ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္ (AAC Block)
အရည္အေသြးျမင့္ ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္ (AAC Block)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1948 view counts

အရည္အေသြးျမင့္ ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္ (AAC Block)

စျေးနူန်း : 1800 Kyats per Piece(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 50 Piece(s)
Brand : Mother Industrial
Model : AAC
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : MOTHER INDUSTRIAL CO., LTD.
ဖုန်းနံပါတ် : 09-970618300,09-970618700
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္ဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး
Standard : GB 11968-2006
Size : (600x 200x200)mm
Dry Density : 600 to 725 kg/m3 (Oven dry)
Strength Grade : 3.5 to 7.5 MPa (507.5 to 725 psi ) (Oven dry)
Fire Resistant : >4 Hrs. at 700`C
Pest Resistant : 100% resistant to all inset.
Sound Reduction Index : 43 to 60 dB (depending on thickness)
Energy Saving : 15%
Toxicity : Non-toxic
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Workability:
Blocks can be easily cut, drilled, nailed, milled and grooved to fit individual requirement. It’s also available in custom sizes subject to negotiation.

Moisture Resistance:
AAC blocks resist with moisture. Because AAC blocks has very less water absorption compare to other bricks.

Water Saver:
Water require property is very good .In construction require less water compare to clay brick and other traditional bricks during curing; plastering and laying process.

Less Weight:
AAC Bricks has 1/3 density compare to clay bricks. Hence AAC Bricks is very light weight material.

Acoustically Absorbent And Environmentally Friendly:
AAC Blocks provide excellent sound insulation millions of Air bubbles react with waves. So, AAC Block have highly sound transmission properties these blocks are preferred in construction of flat systems, hotels, IT offices, recording studios, multiplexes etc.

Pest Resistant:
With solid wall construction and finishes which bond to the wall there are fewer cavities for insets or rodents to dwell in. Termites and ants do not eat or nest in AAC Block.

*Special sizes required by customers shall available subject to negotiation. (Easy to Use, Quick Installation, Reduce the Price and Good Quality.)

အရည္အေသြးျမင့္ ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္ (AAC Block) မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ/ေခတ္မွီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္တြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ AAC block မ်ားသည္ တင့္သင့္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ ေပါ့ပါးခုိင္ခံ့မူေႀကာင့္ လွ်င္ျမန္ေသာတည္ေဆာက္မႈကုိရရွိပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈသက္တမ္းတေလ်ွာက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံပါသည္။ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္သည္ ေလေအးစက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ွာ့ခ်သုံးစြဲႏုိင္သည္ မီးေလာင္မႈကုိ ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီၾကာခံႏုိင္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္မရွိပါ။ အေငြ ့အသက္မရွိပါ။ ဆူညံမူကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ရုိးရိုးအုတ္နီခဲ ( ၁၈ )လံုး နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့ အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အထာက် ခုိင္ခံ့ ေခတ္မွီေသာ အေဆာက္ဦးကုိရရွိရန္ AAC block ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အဦး ႐ရွိရန္ လူႀကီးမင္းတုိ ့ႏွင့္ ထပ္တူႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Our Vision
To Protect Environment Damage & To Prevent Agricultural Land.
Our Mission
To Promote the Quality of Construction Material, To Promote the Customer Living Standard and Comfort and To Provide Affordable Price of Structure.

Follow Us