အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအတြက္ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးျဖန္းျခင္း
အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအတြက္ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးျဖန္းျခင္း
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 371 view counts

အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအတြက္ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးျဖန္းျခင္း

စျေးနူန်း : 1300 Kyats per Square Feet (s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : Cool Speed
Model : FI 003
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Sea Technology International Limited Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-202782,01-298415
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Density : 40kg/m³ (2.5 lb./ft³)
Thermal Conductivity : 0.017 kcal/m h C
Working Temperature : -70˚C to +100˚C
Compressive Strength : 2.20 kg/cm²
Shear Strength : 1.73 kg/cm²
Tensile Strength : 2.80 kg/cm²
Flexural Strength : 2.80 kg/cm²
Elastic Modulus : 70 kg/cm²
Shear Modulus : 9.15 kg/cm²
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း

ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးသည္ ေရေပၚ ေပၚေစေသာဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေလွမ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ကုန္တင္တြဲေရယာဥ္မ်ား၊ ေဘာ္ယာမ်ား၊ ေရေပၚလြန္းက်င္းမ်ား စီးပြားေရးသံုးေရယာဥ္မ်ားစသည့္ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

1. ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း။
2. အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ျခင္း။
3. ေရယာဥ္၏ကိုယ္ထည္အတြင္း ထိုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ေနရာလပ္မ်ားကိုျဖည့္ေပးျပီး ေရယာဥ္ကို ေရတြင္အလြယ္တကူမနစ္ျမွဳပ္ေစျခင္း။
4. ေရခဲရိုက္ထားေသာ ငါးမ်ားႏွင့္ ေရခဲမ်ားသိုေလွာင္ထားရွိရာေနရာရွိ နံရံမ်ား အဖံုးမ်ား ပိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပင္ပမွအပူမ်ား အခန္းအတြင္းသို ့ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
5. အပူပမာဏကိုေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းျဖင့္ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ျခင္းကို အထူးကာကြယ္ေပးျခင္း။
6. ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာ ပူေႏြးေသာေလမ်ား၊ အင္ဂ်င္စက္ခန္းမွလာေသာအပူေငြ႔မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။
7. စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေလွ်ာ့နည္းေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ရရွိေစပါသည္။

အဏၰဝါေရေၾကာင္းေဘာ္ယာမ်ား
1. ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို ေဘာ္ယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဘာ္ယာနံရံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ထိခိုက္မႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း။
2. ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးသည္ ေရေပၚေပၚေစေသာဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဘာ္ယာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈရွိုျခင္း။
3. ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေဘာ္ယာမ်ားအား ေရျမွဳပ္ကဲ့သို ့အလြယ္တကူနစ္ျမွဳပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
4. ေဘာ္ယာမ်ားအား ပင္လယ္ဆားငန္ေရေၾကာင့္သံေခ်းတက္ျခင္း၊ ေပါက္သြားျခင္းတို ့မွ ကင္းေဝးေစျခင္း။
5. ဘတ္တီးရီးယားမ်ား၊ ေရပိုးမႊားမ်ား တြယ္ကပ္ျခင္း၊ မႈိတက္ျခင္းကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း ရွိပါသည္။

ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား
အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံုမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္ရံုခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရံုမ်ား၊ LPG-LNG သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုအဆင့္ျမင့္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ယာမ်ား လူေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည့္တို ့ျဖစ္ပါသည္။

ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့၏အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

စြမ္းအင္သက္သာျခင္း အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
ေဖာ့ေဆးသည္ အပူကိုသိသာထင္ရွားစြာခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အခန္းအတြင္းအေအးဓာတ္ကို တာရွည္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကြန္းအခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားအျပားသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား သက္သာေစပါသည္။) အတြင္းမွေလမ်ားကို အျပင္သို ့မထြက္ေစျခင္းႏွင့္ အျပင္မွွလာေသာေလမ်ားကို အတြင္းသို ့မဝင္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလမလံု၍ ေလစိမ့္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ အစိုျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖက္ဖက္မွလာေသာအပူဒဏ္ကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းစေသာ အထူးဂုဏ္သတၱိမ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးသည္ ေႏြရာသီအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိျခင္း
ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အလြယ္တကူမီးေလာင္မႈကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။

ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း
ေဖာ့ေဆးကို စတင္အသံုးျပဳေသာအခါ အရည္အေနျဖင့္ အေပါက္ငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ေပးၿပီး ခဏအတြင္းေဖာ့အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ထို ့အျပင္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထပ္မံရရွိေစႏိုင္ပါသည္။


အသံလံုျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္အသံပ်ံႏွံ႕မႈ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာအသံမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း (သို႕) အသံလံုျခင္း စေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း
ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳေသာအခါ ေဖာ့ေဆးသည္ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို ့အနံ႕ဆိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးသည္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈန္ ့ထြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေဖာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ISO-14000) ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမူပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည့္သည္ဆိုးက်ိဳးမွ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲသင့္ေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အခန္းအတြင္းေလထုမွ်တျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအးဂ်င္စီ (EPA) အရ အခန္းအတြင္း ေလအရည္အေသြးေနထိုင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ စိုစြတ္မႈမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႈိမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ Allergies ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Japan ႏုိင္ငံ ICOM ကုမၸဏီမွ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ရရွိထားၿပီး ICOM အမွတ္တံဆိပ္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကို တရားဝင္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ၿဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးၿခင္း၊ တပ္ဆင္ေပးၿခင္း။ေရေၾကာင္းသံုး Navigation Lights, Life Saving Equipments & Safety Equipment မ်ားကို ခ်ဳိသာေသာ ေဈးႏူန္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿခင္း။ ဝါရင့္ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ Liferaft မ်ားကို Servicing ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း။ လူေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ ေဖာ့ေဆးၿဖန္းၿခင္း၊ေဖာ့ထိုးၿခင္း၊ Jotun/ CHUGOKU သေဘၤာသုတ္ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခ်ဳိသာေသာေဈးႏူန္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿခင္း စသည္တို႔ကို ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Follow Us