အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Philips Hd9238/00 Viva Collection Low Fat Fryer Multi-cooker, Digital Air-fryer
Samsung Digital Door Lock SHS-2320
Bluetooth ဦးထုပ္မ်ား (PreOrder)
TV
Aluminum Impeller Axial fan
လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မ်ားကာကြယ္ရန္ CHINT N13200 Air Circuit Breaker
လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မ်ားကာကြယ္ရန္ CHINT N13200 Air Circuit Breaker
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 668 view counts

လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မ်ားကာကြယ္ရန္ CHINT N13200 Air Circuit Breaker

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 10 Piece(s)
Brand : CHINT
Model : NA1-3200
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Aye Myat ChanThar Company Limited Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01 577 755, 01 569 416, 09 737 22 888
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ အေဆာက္အဦး၊ ဂုိေထာင္၊ ရုံးခန္း၊ အိမ္
Material : သတၳဳ
Rated voltage : 400 and 690 V
Type : Air
Standard : GOST R 50030.2 (IEC / EN 60947-2)
Rated current : Up to 6300A
Number of poles : 3
Design : Automatic withdrawable switch Ground withdrawable switch
Wear resistance(Electrical) : 500 cycles CO
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား၊ Power station ဌာနမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ NA1 Sereies circuit breaker မ်ားကုိ Multifunction protection Microprocessor controllers မ်ားနဲ႔ အေျခခံျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ circuits မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ပုိျခင္းမွ ဟန္႔တားေပးျခင္း၊ ဗို႔အား အတက္အက် တုိ႔မွ ဟန္တားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ျပဳလုပ္ တားဆီးေပးပါသည္။ intelligentized ႏွင့္ selective protection functions မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ Power supply အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ျခင္းသလုိ မလုိအပ္ေသာ power failure တုိ႔မွလည္း တားဆီးေပးပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ email (သုိ႔မဟုတ္) Chat Box တို႔မွ တဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ေအးျမတ္ခ်မ္းသာကုမၸဏီလိမိတက္အား ေဒၚေမာ္ခ်င္ႀကီး(ခ)ေဒၚေမာ္ခ်င္လီႏွင့္ ဦးစိုင္းျမင့္ေရႊတို႔ (၂) ဦးမွ ရွယ္ယာစပ္တူ ရင္းႏီွးျမဳက္ႏွံၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေအးျမတ္ခ်မ္းသာကုမၸဏီမွ စက္ရံုသံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မီးသတ္ေဆးဗူးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လက္လီ၊ လက္ကား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရိွပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ေပါင္း (၁၃၀၀) ခန္႔ႏွင့္ မီးသတ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ေပါင္း (၁၅၀) ခန္႔ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အေရာင္းျပခန္းတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အေရာင္းျပခန္းႏွစ္ခု၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္ေပါင္း သံုးရာခန္႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။

Follow Us