လွပေသာ လုပ္ငန္းသံုးစားပြဲ(Office Furniture)
လွပေသာ လုပ္ငန္းသံုးစားပြဲ(Office Furniture)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 832 view counts

လွပေသာ လုပ္ငန္းသံုးစားပြဲ(Office Furniture)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : AKIMI
Model : JTES32
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : AKIMI(Office Furniture) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5213621
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : Office furniture
Material : wood
Style : Simple model
colour : Natural colour, wood colour
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ရံုးသံုး လုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ရံုုးခန္းနွင့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး စားပြဲနွင့္ထိုင္ခံုမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ အစည္းေဝးသံုုုးစားပြဲမ်ား၊ ရံုးခန္းသံုးစားပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ အေနနွင့္ ရံုးခန္းသံုးစားပြဲမ်ား၊ အစည္းေဝးသံုးစားပြဲမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ကုမၸဏီ ရံုးခန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက AKIMI (Office Furniture) ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီသည္ China Brand ျဖစ္ေသာရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ယင္းကုမၸဏီသည္2015 ခုနွစ္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌စတ င္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။၄င္းလုပ္ငန္းသံုး ပရိိေဘာဂမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းမ်ားမွာလည္း လွပ ဆန္းသစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ရံုးခန္းမ်ား၊အစည္းအေဝးခန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္တန္းမီလုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကိုဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက AKIMI(Office Furniture)ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us