လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ ဖားဥ ပံု႑န္ ရွိေသာ အိုး ( frog’s egg Jar )
လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ ဖားဥ ပံု႑န္ ရွိေသာ အိုး ( frog’s egg Jar )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1185 view counts

လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ ဖားဥ ပံု႑န္ ရွိေသာ အိုး ( frog’s egg Jar )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : Aung Win Soe
Model : Flat urn with frog's egg jar 1
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Aung Win Soe Int’l Trading Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09- 49288215
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
Material : Clay
Type : Jar, flat urn
Colour : green
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Aung Win Soe Int’l Trading ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ဟိုတယ္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္သာမက အျခားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အလွဆင္ပစၥည္း မ်ားအေနျဖင့္သာမက အျခားအရာမ်ားပါ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္သည့္ ျမန္မာ့ရိုုးရာ အိုးအမ်ိဳး မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္ ဖားဥ ပံုသ႑န္ ရွိေသာ အိုး ( frog’s egg Jar ) ကို လည္းလူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ဖားဥ ပံု႑န္ရွိေသာ အိုး ( frog’s egg Jar ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း အိုး မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Aung Win Soe Int’l Trading ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Aung Win Soe Int’l Trading ကုမၸဏီမွ အိမ္၊ ဟိုတယ္နွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလွဆင္ထားရွိနိုင္ ေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ပစၥည္းတစ္မ်ိိဳးျဖစ္သည့္ အိုး မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္ ဟိုတယ္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားတြင္ အလွဆင္နိုင္ရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ဟိုတယ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သာမက အျခားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ လည္း အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္သာမက အျခားအရာမ်ားပါ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္သည့္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းျမန္မာ့ရိုးရာ အိုးလုပ္ငန္းမွ အိုး ပံုစံုအမ်ိဳးမ်ိဴး ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ အလွဆင္လုိပါက Aung Win Soe Int’l Trading ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္

Follow Us