လြယ္ ကူစြာ တပ္ဆင္နုိင္သည့္ Laminate Floor ၾကမ္းခင္း ( Forest Oak Cloud )
လြယ္ ကူစြာ တပ္ဆင္နုိင္သည့္ Laminate Floor ၾကမ္းခင္း ( Forest Oak Cloud )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 487 view counts

လြယ္ ကူစြာ တပ္ဆင္နုိင္သည့္ Laminate Floor ၾကမ္းခင္း ( Forest Oak Cloud )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 100 Square Feet (s)
Brand : Tarkett Laminate Floor
Model : LA 832-010
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : THAMASANDA Enterprise Limited Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-262856093, 09-262856094, 09-262856095, 01-9317774
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦး နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
Material : Forest Oak Cloud
Type : Forest Oak Cloud
Colour : Natural colour, Forest Oak Cloud
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Thamasanda ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္ ၊ အေဆာက္အဦး ၊ ရံုးခန္းမ်ား နွင့္ ဆိုင္မ်ား တြင္ ၾကာရွည္ အသံုးခံၿပီး အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အၾကမ္းခံေသာ Laminate Flooring မ်ားကို ဂ်ာမနီ နိုင္ငံမွ တင္သြင္း ၿပီး ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း Laminate Flooring မ်ားသည္ အလႊာေလးလႊာ ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထား ၿပီး ပထမဦးဆံုး အလႊာသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ခံနိုင္မွဳ ့ကို အလြန္အမင္း အက်ိဳးျပဳ ပါသည္။ ၄င္း Laminate Floor သည္ ၈၄ % သစ္သား ျ ဖင့္ျပဳလုပ္ထား ၿပီး သဘာဝ အပူ ခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ထုတ္လုပ္ ထားေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိၿပီး ေႏြးေထြး ဇိမ္က် ေစပါသည္။ၾကမ္းျပင္ မ်ားကို အျမဲ သန္ ့ရွင္း လွပေစ ရန္နွင့္ ေခ်းခြ်တ္ေဆး ၿပီး ေ ပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆပ္ျပာတို ့ကို သာသံုးစြဲ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဒါ့ျပင္ မာေက်ာခိုင္မာေသာ မ်က္နွာျပင္ကို လံုျခံဳ စြာ အုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စြန္္းထင္းျခင္းမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိၿပီး တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ထားသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ဖုန္မွဳ ့န္ ့မ်ား နွင့္ အညစ္ေၾကးမ်ားကို ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္း အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို လည္းကာကြယ္ ေပးပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ T -Lock နွင့္ ( 2 -Lock ) စနစ္ေၾကာင့္ တပ္ဆင္ခ်ိန္ အခ်ိန္တိုတို အတြင္း ၿပီးစီး နိုင္သကဲ့သို ့ အလြယ္ တကူ ျဖဳတ္နိုင္ ၊ေျပာင္းေရြ ့နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Laminate Floor ၾကမ္းခင္းအမ်ိဳးစားျဖစ္သည့္ Forest Oak Cloud Laminate Flooring ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳ လိုပါက Thamasanda ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Thamasanda Enterprise ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ISO 9001 ႏွင့္ ISO 14001 (Highest Quality, Safety and Environmental Standards) လက္မွတ္ရ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အရည္အေသြးျမင့္ စိတ္ခ်ရ ေသာ Germany နိုင္ငံထုတ္ Laminate ၾကမ္းခင္းမ်ားကို Thamasanda Enterprise ကုမၸဏီ မွ တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္္။ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ၊ ရံုးခန္းနွင့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ အရည္ေသြး ေကာင္းမြန္ လွပေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို Thamasanda အေရာင္းျပခန္းတြင္ လူႀကီးမင္းတို ့စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည့္ အျပင္ လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္စြာ ခင္းက်င္း နိုင္ပါသည္။ ဒီဇိုင္း အေရာင္ေသြးမ်ားစြာကို လူႀကီးမင္းတို ့စိတ္ ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ နိုင္ျခင္း ၊ အေျခခံသစ္သား မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိၿပီး ေနလို ့ ေကာင္းျခင္း ၊ ကမာၻ ့အဆင္မွီ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းခံျခင္း ၊ လြယ္ ကူစြာ ခင္းက်င္း နိုင္ျခင္း ၊ လြယ္ကူစြာ ဒီဇိုင္း အသစ္ ေျပာင္းလဲ ခင္းက်င္းနုိင္ျခင္း ထိန္းသိမ္းရ လြယ္ကူ ျခင္း တို ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ Laminate Flooring ကို အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ အိမ္ ၊ ရံုးခန္းနွင့္ ဆိုင္မ်ားအတြက္ Laminate Flooring ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Thamasanda Enterprise ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။

Follow Us