လုပ္ငန္းသုံး Auerial cables  ဓါတ္အားၾကိဳး
လုပ္ငန္းသုံး Auerial cables  ဓါတ္အားၾကိဳး
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1882 view counts

လုပ္ငန္းသုံး Auerial cables ဓါတ္အားၾကိဳး

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Meter(s)
Brand : Triple Circle
Model : AL001
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Triple Circle Industry Co., Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 95-72-22110 , +95 9 977182466 (YGN)
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဓါတ္အားထုတ္လႊတ္ျခင္း
Material : ေၾကးနီ ႏွင့္ ဒန္သတၳဳ
အေရာင္ : ေၾကးေရာင္
ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ : စစ္ကုိင္း၊ ျမန္မာ
Conductor Name : secondly copper conductor(T) Bypass
Conductor Name : Soft copper conductor
Conductor Name : Aluminum conductor
Conductor Name : ACSR conductor
Insulated System : XLPE
Rate Voltage : 12kV
Nominal cross section : 120 mm2
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Triple Circle Industry မွ ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းသုံး Auerial cables ကုိ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ် လက္ခ် ႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၊ အရည္အေသြး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျပီး ေၾကးနီႏွင့္ သတၳဳကုိ အသုံးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈကုိ ပုိမုိလြယ္ကူေစပါသည္။ Conductor မ်ားကုိ လည္း secondly copper conductor, Soft copper conductor ႏွင့္ aluminium conductor တုိ႔ျဖင့္ အထပ္ထပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊XLPE System ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္စီးျခင္းကာကြယ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ သုံးႏုိင္ပါသည္။
ACSR conductor ႏွင့္ International IEC standard ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ Customer မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပး ယုံၾကည္မႈကုိပါ ရရွိထားပါသည္။ ဝယ္ယူလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အီးေမလ္း (သို႔မဟုတ္) chat box တုိ႔မွ စုံစမ္းေမးျမန္း ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ Triple Circle Industry Co., Ltd သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ကုိင္းတိုင္းတြင္ တည္ရွိျပီး ျပည္တြင္းျဖစ္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အိမ္သုံးဝါယာမ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးသုိ႔ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သုံးစဲြသူမ်ားအဆင္ေျပ၍ ၾကာရွည္ခံစြာ အသုံးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေခတ္မီ စက္ၾကိီးမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ဝါယာၾကိဳးမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္အျပင္ International IEC standard ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ Customer မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပး ယုံၾကည္မႈကုိပါ ရရွိထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အဓိက ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ Aluminium Conductor Steel Reinforce (A.C.S.R), aluminium stranded conductor, PVC insulated and sheathed wire, 0.6-1 KV PVC insulated ႏွင့္ sheathed power cable, PVC insulated and sheathed fire retardant cable and refractory cable, HDPE insulated ႏွင့္ LLDPE sheathed communication cable, telephone connection LLDPE sheathed wire, PVC insulated ႏွင့္ sheathed control power cable ႏွင့္ Hard Drawn Bare Copper (H.D.B.C) စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Triple Circle Company သည္ အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေနထုိင္ အသုံးျပဳ ေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Follow Us