လယ္ထြန္စက္ ကူဘိုတာ ( Kubota Combine DC 70 )
လယ္ထြန္စက္ ကူဘိုတာ ( Kubota Combine DC 70 )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1644 view counts

လယ္ထြန္စက္ ကူဘိုတာ ( Kubota Combine DC 70 )

စျေးနူန်း : 38500000 Kyats per Set(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Set(s)
Brand : KUBOTA
Model : Combine DC 70
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : TESUAN ( တက္စြမ္း )Company Limited Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-30285183, 09-425292988, 09-781894247, 09-43082516, 09-25677025
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းနွင့္ စက္မ်ား
အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးအစား : Kubota V2403, 4 စလင္ဒါ
ျမင္းေကာင္ေရ : 70 HP
ေလာင္စာ : ဒီဇယ္
အလုပ္လုပ္နိုင္ စြမ္းအား : ၁ နာရီ ( ၁.၇ ဧက )
Type : Kubota Combine DC 70
Colour : Natural colour
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

TE SUAN ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ စို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ရာတြင္ အ သံုးဝင္သည့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းသံုးစက္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေ ရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း ထြန္စက္အမ်ိဳးအစားမွာ Combine DC 70 ျဖစ္ၿပီး Kubota V2403 အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အျပင္ ၄င္းထြန္စက္၏ ျမင္းေကာင္ေရ အားမွာလည္း 70 HP ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရာတြင္ လ်ွင္ျမန္လြယ္ကူသည့္ အျပင္ ၾကာရွည္အသံုး ျပဳ နိုင္ပါသည္။လူႀကီးမင္းတို ့၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အသံုးဝင္ၿပီး သံုးစြဲရလြယ္ ကူေသာ ကူဘိုတာ ထြန္စက္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းKubota Combine DC 70 ၏ အလုပ္ လုပ္နုိင္စြမ္းအားသည္ ျမင္းေကာင္ေရ 70 HP ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁ နာရီလ်ွင္ လယ္ ဧက ၁.၇ ဧက ထိၿပီးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း Kubota Combine DC 70 ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳလုိပါက TE SUAN ကုမၸဏီကို တိိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

TESUAN ( တက္စြမ္း )ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထြန္စက္နွင့္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္း မ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ Kubota နွင့္ အျခား အရည္ေသြးျမင့္ နာ မည္ႀကီး လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ လယ္ယာသံုးစက္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စက္အပို ပစၥည္း မ်ားကို မူရင္း ( Original ) ပစၥည္းမ်ား အတိုင္း မွာယူ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းထြန္စက္နွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္ ့စိတ္ႀကိဳက္ မွာယူလိုသူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ဝယ္ယူ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ( ၃ ) လအတြင္း လက္ခမဲ ့ျပဳျပင္ေပးျခင္း စက္ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္မွဳ ့နွင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ အာမခံကုမၸဏီ ျဖင့္ ညိွ နိွဳင္း၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္းလယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Kubota မ်ား သည္ အရည္ေသြးမွန္၊ ေစ်းနွဳန္း မွန္ ၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ လည္း အာမခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီး မင္းတုိ ့အတြက္ကူဘိုတာ ထြန္စက္နွင့္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ ရရွိနိုင္ရန္ ဘဏ္နွင့္ သမဝါယမ ဦးစီးဌာန တို ့ျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက TESUAN ( တက္စြမ္း )ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။

Follow Us