အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
MRI System
Classic GB 1000 Outdoor Stainless Steel Fliter
Distance Vision Chart (3m), 15 Line LEA Symbol Distance Chart
Tensoval Blood Pressure
Pronto Pulse CO-Oximeter (Hemoglobin spot-check Testing )
လက္ေကာက္၀တ္ပတ္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ (Automatic Blood Pressure Monitor)
လက္ေကာက္၀တ္ပတ္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ (Automatic Blood Pressure Monitor)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 557 view counts

လက္ေကာက္၀တ္ပတ္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ (Automatic Blood Pressure Monitor)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : DELUXE
Model : HEM-6131
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : OMRON Healthcare Myanmar Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (၉၅)၉၅၄၁၅၉၂၇, (၉၅) ၁ ၅၆၅ ၂၇၀၊ ၅၆၅ ၈၂၁
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Type : Blood Pressure Monitor
Display type : Digital form LCD
Method : Oscillometric
ႈႈႈInflation : Intelligent automatic inflation via pump
Pressure Detect : Silicon sensor
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရာတြင္လက္ေကာက္၀တ္အေနအထားပံုစံမွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း အခ်က္ျပသေကၤတပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာတိုင္းတာခ်က္အေျဖကိုရရွိႏိုင္သည္။ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရလဒ္အေျဖ၌ဤသေကၤတေပၚလာပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ပါသည္။၁။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအေျဖမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္းမႈမမွန္ႏွလံုးခုန္သံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရလဒ္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအခ်က္ျပသေကၤတေပၚလာပါမည္။
၂။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျပအေျဖမွာမ်ားေနေသာ္လည္း မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံမရွိပါက မူမမွန္ႏွလံုးသံအခ်က္ျပသေကၤတကိုမျပေပးပါ။
၃။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးေနာက္ရလဒ္အေျဖတြင္မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတေပၚေနပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတိုင္းတာရပါမည္။ သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတ မၾကာခဏေပၚေနပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
မၾကာေသးခင္ကေလ့လာခ်က္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အေပၚေသြးဖိအား ၁၃၅မီလီမီတာမာက်ဴရီ ႏွင့္ေအာက္ေသြးဖိအား ၈၅မီလီမီတာ မာက်ဴရီထက္မ်ားေနပါေသြးဖိအားမ်ား (ေသြးတိုး) ေနသည္ဟုယူဆႏိုင္ပါသည္။
*Source: American Heart Association (AHA) guidelines for BP monitoring, Ohaasama Study

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

(၁၉၃၃)ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ OMRON သည္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာအလိုအေလ်ာက္အာရံုခံစနစ္နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာနွင့္ အိမ္တြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကမၻာ့အဆင့္မွီေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္္ေသာ အနာဂတ္ကုိေရွးရႈ၍ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးက်န္းမာေရး စီမံေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ လုိအပ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Follow Us