ဒီဇိုင္းဆန္းေသာမီးဖိုေခ်ာင္ ( Kitchen Design )
ဒီဇိုင္းဆန္းေသာမီးဖိုေခ်ာင္ ( Kitchen Design )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 931 view counts

ဒီဇိုင္းဆန္းေသာမီးဖိုေခ်ာင္ ( Kitchen Design )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : Pyit Tine Htaung
Model : PTH ( KP-01)
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Pyit Tine Htaung Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-701530,09-5007915,095417188
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Type : Kitchen
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္ဦးနွင္ ့ေဆာက္လုပ္ေရး
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္၊ဟိုတယ္မ်ားတြင္ရွိေသာမီးဖိုေခ်ာင္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆန္းျပီးလွပေသာအသြင္ မီးဖိုေခ်ာင္အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲဖို ့Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီ မွေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် လိုခ်င္ေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ဒါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ရွိမီးဖိုေခ်ာင္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆန္းေသာ New Kitchen ျဖစ္လိုပါက Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီကိုတိုက္ရုိက္ဆက္ သြယ္နိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ကိုအလွဆင္နိုင္ရန္ ပရိေဘာဂပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီတြင္ တေနရာထဲမွာဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့ပရိေဘာဂနွင့္အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းကို အခ်ိန္ကုန္ခံစရာမလို ဘဲတစုတစည္းထဲဝယ္ယူဖို ့Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီက္ိုတိုက္ရိုက္ေမးျမန္းစုံစမ္းနုိင္ပါသည္။

Follow Us