ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာ ( Blood Glucose Monitoring)
ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာ ( Blood Glucose Monitoring)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1133 view counts

ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာ ( Blood Glucose Monitoring)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Omron
Model : HGM -111
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : OMRON Healthcare Myanmar Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (၉၅)၉၅၄၁၅၉၂၇, (၉၅) ၁ ၅၆၅ ၂၇၀၊ ၅၆၅ ၈၂၁
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Type : Blood Testing Equipments
blood sample : 1ul
alarm clock : yes
battery life : 12 months
Display : LCD display
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာတိုင္းတာနည္းအဆင့္မ်ား၊ ကုဒ္နံပါတ္ခ်ိန္ရန္မလိုအပ္ျခင္း
ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာ HGM-111 သည္ေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ပမာဏအတက္အက်ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ၅၁၂ႀကိမ္မွ်ေသာတိုင္းတာခ်က္အေျဖမ်ားကို မွတ္သားေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ေသြးအတြင္းသၾကားဓါတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကုဒ္နံပါတ္ခ်ိန္ရန္မလိုျခင္း
တိုင္းတာခ်ိန္ျမန္ဆန္ျခင္း - ၅စကၠန္႕
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
• ရက္လြန္ေနေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ(သို႕)အသံုးျပဳျပီးေသာ test strip မ်ားကို အသံုးျပဳမိပါက မွားယြင္းေနေၾကာင္းအခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း။
• ေသြးစက္အနည္းငယ္သာေဖာက္ရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈမရွိျခင္း။
• တိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုလြယ္ကူစြာဖတ္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ပါရွိၿခင္း။
တိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုလြယ္ကူစြာစီမံခန္႔ခြဲနိုင္ၿခင္း
• Mega Flash ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္အစာမစားမွီ(သို႔)အစာစားၿပီးတိုင္းတာထားသည္ဟုအ အေၿဖမ်ားကိုတြဲ၍ ေဖာ္ၿပေပးနိုင္ၿခင္း။
• ၅၁၂ၾကိမ္မွ်ေသာတိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုေန႔ရက္၊အခ်ိန္တို႔နွင့္တကြမွတ္သားထားနိုင္ၿခင္း။
• ရက္ေပါင္း၇ရက္၊၁၄ရက္နွင့္၃၀ရက္အတြင္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားမွပ်မ္းမွ်အေၿဖမ်ားကိုေဖာ္ၿပေပးနိုင္ၿခင္း။
• အခ်က္ေပးသံပါရွိၿခင္း။
ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈရွိၿခင္း
• အသံုးျပဳၿပီးေသာ test strip ကိုစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ေမာင္းတံခလုတ္ပါရွိၿခင္း။
Omron ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳတိုင္း test strip HGM-STP1A အမ်ိဳးအစားျဖင့္သာတြဲဖက္အသံုးျပဳရန္
mg/dL (သို႕) mmoL/L အတိုင္းအတာစနစ္ျဖင့္ရရွိႏိုင္ျခင္းBusiness Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

(၁၉၃၃)ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ OMRON သည္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာအလိုအေလ်ာက္အာရံုခံစနစ္နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာနွင့္ အိမ္တြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကမၻာ့အဆင့္မွီေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္္ေသာ အနာဂတ္ကုိေရွးရႈ၍ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးက်န္းမာေရး စီမံေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ လုိအပ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Follow Us