စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား ( Advertising Servises Billboard )
စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား ( Advertising Servises Billboard )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 530 view counts

စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား ( Advertising Servises Billboard )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : The Sky
Model : ( Advertising ) Bill Board, Sing Board, Light Box
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : The Sky Advertising & Media Group Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-5004894, 09-5414790, 09-73051938, 09-7305943
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : ေၾကာ္ျငာျခင္း နွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ့လုပ္ငန္း
Material : Services
Type : ( Advertising ) Bill Board
Colour : Natural Colour
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

The Sky Advertising ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္ းအား ျမင့္တင္နိုင္ရန္ အတြက္လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေႀကာ္ျငာမ်ား ကို ေၾကာ္ ျငာေပးရာတြင္ နယ္ၿမိဳ ့အသီးသီး ရွိ Bill Board မ်ားကို လည္း ငွားရမ္းျခင္း ၊ ေရာင္းခ် ျခင္းမ်ား အျပင္ Light Box, Shop Name, Bus Stand, Structure မ်ားကို လည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။စီးပြားေရး ေႀကာ္ျငာ Sign Board မ်ားကို လူႀကီး မင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ကိုယ္ပိုင္ Board အျဖစ္ တပ္ဆင္ခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ နွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း တပ္ဆင္ျခင္ေသာ လည္းေကာင္း လူႀကီးမင္းတို ့ အတြက္ The Sky Advertising ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ မိမိ တို ့၏ စီးပြားေရး လု္ငန္းမ်ားကို Bill Board မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ လုိပါက The Sky Advertising ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနို္င္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

The Sky Advertising & Media Group ကုမၸဏီ မွလူႀကီးမင္းတို ့၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေႀကာ္ျငာလိုပါက The Sky Advertising Group နွင့္ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရာင္းအားျမွင့္တင္ နုိင္ရန္ အထိေရာက္ဆံုး အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္ေသာ Uni Board, Mini Board, Light Box, Shop Name, Bus Stand, Strycture Uni-pole Billboard,Mini-pole Billboard, Event Management, Outdoor Light Box, Road Sign, Shopkit, Bus Shelter မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ နယ္ၿမိဳ ့အသီးသီး ရွိ Bill Board မ်ားကို လည္း ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအျပင္ Light Box, Shop Name, Bus Stand, Structure မ်ားကို လည္း လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါ သည္။ စီးပြားေရး ေႀကာ္ျငာ Sign Board မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ကိုယ္ပိုင္ Board အျဖစ္ တပ္ဆင္ ခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း တပ္ဆင္ ခ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

Follow Us