ခိုင္္ခံ ေသသပ္  လွပေသာ စတီးလ္ ေခါင္းမိုး { Strainless Steel Roof }
ခိုင္္ခံ ေသသပ္  လွပေသာ စတီးလ္ ေခါင္းမိုး { Strainless Steel Roof }
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 662 view counts

ခိုင္္ခံ ေသသပ္ လွပေသာ စတီးလ္ ေခါင္းမိုး { Strainless Steel Roof }

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Square Feet (s)
Brand : Strainless Steel
Model : Steel {Roof -01 }
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Ko Khin Mg Htwe (or) Ko Jin Ner { Strainless Steel } Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 02-65592, 75113, 09-2042181
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Type : Steel
Colour : Natural colour
Material : Strainless Steel
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Ko Khin MgHtwe(or)KoJinNer{StrainlessSteel}လုပ္ငန္းမွအရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Strainless Steel တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အထူးသီးသန္ ့အလွဆင္ျခင္းနွင့္ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ကားအမိုး ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုကိုဝန္ေဆာင္မွဳ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ(StainlessSteel)ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွ ပပီးၾကာရွည္ခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ကားကိုအလွဆင္နုိင္ရန္ ခိုင္ခံေသသပ္လွပ ေသာ Strainless Steel { Roof } ကိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္ ။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ( Strainless Steel ) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ကားေခါင္မိုး ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Ko Khin Mg Htwe {or}KoJinNer{StrainlessSteel} လုပ္ငန္း ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Ko Khin Mg Htwe (or) Ko Jin Ner { Strainless Steel} လုပ္ငန္းမွ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Strainless Steel တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အထူးသီးသန္ ့အလွဆင္ျခင္းနွင့္ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ဒီဇိုင္းအ မ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို ဝန္ေဆာင္မွဳ ့ေပးလ်က္ရွိျပီး လူအသံုးေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊လူေနတိုက္တာ အေဆာက္အဦး သံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ကားနွင့္ပတ္သတ္ေသာပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဟိုတယ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စားေသာက္ဆို္င္သံုးပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စားပြဲ၊ဘုရားစင္၊သံပန္း သံတံခါးမ်ား၊ဒန္း၊ေလွကားလက္တန္းနွင့္ ကားအမိုးအကာမ်ားစသည့္တို ့ကိုလည္း အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ( Stainless Steel )ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပီးၾကာရွည္ခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ( Strainless Steel ) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Ko Khin Mg Htwe(or) Ko Jin Ner {Strainless Steel } လုပ္ငန္းကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါသည္။

Follow Us