Products

Items 1 to 16 of 123 total
1 review
သြားရင္းလာရင္း လြယ္အိတ္ထဲ ထည့္၍သယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အ႐ြယ္အစားျဖစ္ၿပီး နယ္လွည့္ေရာင္းကားမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း လိုက္လံျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား၊ mini mart မ်ား၊ ေငြလိုက္သိမ္းရသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအဆင္ေျပပါသည္။ ေငြစကၠဴအသစ္ ၁၀၀မွ ၁၂၀အတြင္း၊ ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္း ၈၀မွ ၁၀၀အတြင္း ေရတြက္ေပးနိုင္ၿပီး ၁မိနစ္လွ်င္ အ႐ြက္ေရ၆၀၀ ထိ လွ်င္ျမန္စြာ ေရတြက္ ေပးနိုင္ပါသည္။ BATCH function [အေရအတြက္ ကန္႔သတ္စစ္ေဆးနိုင္ေသာစနစ္] အ႐ြက္၁၀၀အုပ္ကိုထည့္ၿပီး ၂၅႐ြက္သာ ေရ၍ယူလိုပါက BATCH ျဖင့္ 25 ေ႐ြးထားပါက ၂၅႐ြက္ေရၿပီးလွ်င္ ရပ္သြားပါသည္။ ADD function[ထပ္ေပါင္းေရတြက္နိုင္ေသာ စနစ္] အ႐ြက္ေရမ်ားစြာ အပံုလိုက္ ေရတြက္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ADD နွိပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရတြက္သမွ်ကို ထပ္ေပါင္းေရတြက္ေပးနိုင္ပါသည္။ ✈ EUROPEနိုင္ငံသို႔ပင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် ေရရွည္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အိမ္မီး AC ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သလို၊ DC 6Vကို AAဓာတ္ခဲ ၄လံုးျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သျဖင့္ လဘက္ရည္ဆိုင္စားပြဲေပၚမွာပင္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သိန္းရာေထာင္ခ်ီတင္၍ လ်င္ျမန္စြာေရတြက္နိုင္ေသာစက္ကေလးျဖစ္ပါသည္။ ေရဝင္ျခင္း၊ ဆီ၊ဖုန္/သဲမ်ားဝင္ျခင္း၊ လြတ္က်ကြဲရွပ်က္စီးျခင္း၊ ဖြင့္လွပ္ျပဳျပင္ထားျခင္း၊ ACနွင့္ အသံုးျပဳစဥ္ မီးအားေဆာင့္တက္ျခင္း၊ အတြင္းမွဆင္ဆာမီးမ်ား ေနရာေ႐ြ႕ေနျခင္း တို႔မွလြဲ၍ ၁နွစ္အတြင္း ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးပါက အခမဲ့ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးပါမည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
URANUS Co., Ltd. မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ MNZ အမွတ္တံဆိပ္ ေငြေရစက္မ်ားသည္ ရာစည္းအုပ္မ်ားထဲမွ ေငြေလ်ာ့ျခင္း ကင္းေ၀ေစသျဖင့္ အမွန္တကယ္ စိတ္ခ်မ္းသာရမႈ၊ အၾကမ္းခံၿပီး ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ား ေရတြက္ႏိုင္၍ အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္မႈ၊ ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေရတြက္ရာတြင္ အျခားေငြေရစက္မ်ားထက္ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ (ပစၥည္းတန္ဖိုး+လက္ခ) တစ္က်ပ္မကုန္ အာမခံရက္ ၁၀၉၅ ရက္ (၃)ႏွစ္ အာမခံကဒ္ျပားပါရွိမႈ၊ စက္ရံုမွ တိုက္ရိုက္မွာယူတင္သြင္းေရာင္းခ်၍ စက္အပိုပစၥည္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္မႈ၊ ရွားရွားပါးပါးပ်က္ခဲ့လွ်င္ ၂၄နာရီအတြင္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ေခတၱအစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္မႈ၊ စသည့္ ၀ယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ေငြတစ္ေသာင္းႏွင့္အထက္ ေန႔စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္လက္ခံေရတြက္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ-စားေသာက္ဆိုင္၊ စူပါမားကတ္၊ အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)၊ ေငြသား က်ပ္ သိန္းဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ ေန႔စဥ္စာရင္းေရးသြင္းတြက္ခ်က္ေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၀င္ေငြရွာ၍ ၀ယ္သူ စိတ္ေက်နပ္မႈအား အထူးအေလးထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ၀င္ေငြရွာေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဖိုးတန္လုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ားအား အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌ သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ MNZ ေငြေရစက္ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈမ်ား MNZ ေငြေရစက္၏ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈေပၚမႈတည္၍ ေငြစကၠဴ ရြက္ေရတစ္ရာလွ်င္ ေရတြက္ႏႈန္းမွာ ၂.၆ စကၠန္႔မွ ၆စကၠန္႔အတြင္း ေရတြက္ႏိုင္ျခင္း၊ က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာ ေငြစကၠဴ အတု/အစစ္ ခြဲျခားေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေရတြက္လိုေသာ ပမာဏအား ႀကိဳတင္ Set လုပ္ထားႏိုင္ျခင္း၊ Speed အေႏွး အျမန္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စက္ပ်က္ျခင္း (သို႔) error တက္ပါက error report ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စြမ္းကို မူတည္၍ တန္ဖိုးကြာျခားပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္၏ အာမခံ MNZ ေငြေရစက္၏ အာမခံ(၃)ႏွစ္ အျပည့္မွာ ပစၥည္းတန္ဖိုး (၃)ႏွစ္ အခမဲ့ + လက္ခ အခမဲ့ (၃)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေငြေရစက္မ်ား၏ အာမခံ(၃)ႏွစ္မွာ ပစၥည္းတန္ဖိုး (၁) ႏွစ္ အခမဲ့ + လက္ခ အခမဲ့ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္တန္ဖိုးအား တစ္က်ပ္မကုန္ အာမခံရက္ ၁၀၉၅ ရက္မွ်ႏွင့္ စားၾကည့္လွ်င္ပင္ တရုတ္အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈထုတ္ ေငြေရစက္မ်ားထက္ တန္လြန္းမကတန္ေနၿပီး ပိုမို စိတ္ခ်မ္းသာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္၏ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္မွပဲ ၀ယ္၀ယ္၊ ျပဳတ္က်ၿပီးပဲ ကြဲထားထား၊ MNZ အမွတ္တံဆိပ္ဆိုလွ်င္ တစ္က်ပ္မကုန္ (ပစၥည္းတန္ဖိုး+လက္ခ လံုး၀ အခမဲ့) ႏႈန္းထားျဖင့္ ၂၄နာရီ အတြင္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေနပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္ကို နယ္မွ ၀ယ္ယူလိုပါက ဘဏ္မွ ေငြလႊဲလိုက္ရံုျဖင့္ စက္သီးသန္႔ (သို႔) ၀န္ထမ္းႏွင့္ အတူ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဖုန္းဆက္မွာယူရံုျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ရွင္းလင္းျပသေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ပါသည္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ဘယ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ျဖစ္ အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
$
1 review
ေငြတု၊ လိုင္စင္တု၊ ပက္စ္ပို႔တု၊ စာ႐ြက္စာတမ္းတု၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျမႇဳပ္ကြက္ပါေသာIDကဒ္မ်ား၊ ATMကဒ္၊ VISA ကဒ္စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးနိုင္ေသာစက္ျဖစ္ပါသည္။ UV sensitive ink အသံုးျပဳထားေသာ Magic Penျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေရးသားထားသည့္စာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ေသာ သက္ေသခံ လက္ေဗြ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ စသည္တို႔ကိုလည္း အႏုစိတ္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ Ultraviolet မီးေခ်ာင္း ပါရွိကာ 220V ပလပ္ေပါက္တြင္ ထိုးရၿပီး စြမ္းအင္ 4Wသာစြဲပါသည္။ Portable စားပြဲတင္အျဖစ္သံုးနိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးရေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ဝင္/ထြက္ရွိေသာ Bank. Money Changer မ်ား၊ passport စစ္ေဆးရေသာ ဌာနမ်ား၊ မႈခင္းစစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား သံုးစြဲၾကပါသည္။ •Electronic Money Detector (free gift 1 of magic pen.) • Compact Electronic Money Detector • Uses 1 Fluorescent UV Blue Lamp to illuminate currency • Uses Ultraviolet detection • Can also be used to verify Philippine Peso, US Dollars, Euros, Passport, Credit Card, I.D. Card and other items printed with a UV sensitive ink
$
1 review
၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရပူစက္အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ Venus magma ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမူေၾကာင့္ အၿပင္ပိုင္းတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေၿပာင္လက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။အေကာင္းဆံုးေၾကြထည္ေရေလွာင္ကန္ပါရွိၿခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာအပူေပးႏုိင္ၿခင္းသာမက ေရရွည္အသံုးၿပဳႏုိင္ၿခင္းႏွင ့္သာမန္ေရထက္အပူေလ်ာ့နည္းၿပီး ေအးၿမမူကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။Venus magma သည္အနာဂတ္အတြက္ လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေအာင္ ေရခ်ဳိးရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
NUVO Plus သည္အိမ္တြင္းသံုး ေရသန္႕စက္အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ အဆင့္(၄)ဆင့္ၿဖင့္ ေရကိုသန္႕စင္ေပးေသာ System ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရ၏သန္႕ရွင္းမူ ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏူန္း အထိ ေရသန္႕စင္မူကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုအတြက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေရသန္႕စက္အမ်ဳိးအစားေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Up to 1/15 000 display resolution (Internal resolution 1/300 000) Digital calibration LCD display with LED backlight Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare, Auto zero tracking, Pre-tare Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 preset unit weight Weight and quantity over-limit warning Selectable sampling speed Low power and charging status indication High-resolution mode to temporarily display 30 000 divisions for 5 seconds (available in approval model).
$
1 review
Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration LCD display with LED backlight Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare, Auto zero tracking, Pre-tare Data accumulation (weight and quantity)Auto average unit weight, 10 preset unit weight function Weight and quantity over-limit warning Standby function to keep the scale more stable and accurate Auto temperature linearity compensation (TCH series) Check alarm system, fast for re-pack Low power and charging status indication High-resolution mode to temporarily display 30 000 divisions for 5 seconds.
$
1 review
Up to 1/15,000 display resolution(Internal resolution 1/300,000) Digital calibration 3 LCD displays with LED backlight Kilogram(kg) and pound(IB) weighing modes Selectable sampling speed Full range tare, Auto zera tracking, Pre-tare Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 perset unit weight Weight and quantity over-limit warning Desk-top or wall mounted also applicable Tactile keypad and 3M waterproof protection Both AC power and rechargeable battery available Low power and charging status indication and auto power off functions.
$
1 review
Up to 1/15,000 display resolution(Internal resolution 1/300,000) Digital calibration 3 LCD displays with LED backlight Kilogram(kg) and pound(IB) weighing modes Selectable sampling speed Full range tare, Auto zera tracking, Pre-tare Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 perset unit weight Weight and quantity over-limit warning Desk-top or wall mounted also applicable Tactile keypad and 3M waterproof protection Both AC power and rechargeable battery available Low power and charging status indication and auto power off functions.
$
1 review
Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare; Auto zero tracking; Pre-tare Preset weight or quantity; Weight accumulation Simple counting; Gross / Net indication; Hold function; Check mode Lo / Hi / OK Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale.
$
1 review
$
1 review
Up to 1/15 000 display resolution (Internal resolution 1/200 000) Digital calibration Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare; Auto zero tracking; Pre-tare Preset weight or quantity; Weight accumulation Simple counting; Gross / Net indication; Hold function; Check mode Lo / Hi / OK Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale.
$
1 review
$
1 review
1/3 000 display resolution Digital calibration Large size LCD (25mm) with LED backlight Double over-load protection Full range tare; Auto zero tracking Adjustable gravity value Environmental filter setting for better performance Both quick weighing mode and simple counting (pcs) mode available Net/Gross indication; Hold function Low power indication and auto power off Easily adjusted leveling feet for stability of the scale With smooth surface and easy-to-disassemble platter, convenient for maintenance.
$
1 review
Digital calibration Vendor and customer sides LCD displays with LED backlight Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale Money change Kilogram (kg) weighing mode Up to 99 data accumulation and 10 data recall.
$
1 review
Digital calibration Vendor and customer sides LCD displays with LED backlight Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale.
$
1 review
Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration 3 LCD displays with LED backlight, and clearly indicate weight, unit weight and quantity Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 preset unit weight Weight and quantity over-limit warning Selectable sampling speed Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scal vHigh-resolution mode to temporarily display 30 000 divisions for 5 seconds (available in approval model).
$
1 review
$
1 review
Up to 1/15 000 display resolution (Internal resolution 1/200 000) Digital calibration 3 LCD displays with LED backlight, and clearly indicate weight, unit weight and quantity Data accumulations (weight and quantity) Auto average unit weight, 10 preset unit weight Weight and quantity over-limit warning Selectable sampling speed Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale vHigh-resolution mode to temporarily display 30 000 divisions for 5 seconds (available in approval model).
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Measurement &amp; Analysis. You can buy and sell calculation instruments,mass,quantity,scale,measuring Instruments,amount,computer,scales,graphing calculator,weight scale,bathroom scales,ti 84 calculator,digital scale, quite,conjunction,in Myanmar.You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>