Products

Items 1 to 16 of 450 total
1 review
200amp သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ AC ARC ဂေဟစက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ 200V / 380V AC အေထာက္အပံ႕ေပးထားပံုမွာ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေပါ့ပါးၿပီး က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ ကိုယ္ထည္ေႀကာင့္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လဲ သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူၿပီးေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို Sales after Services စနစ္ၿဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
$
1 review
အဆိုပါ Band Saw အမ်ိဳးအစားသည္ သစ္သား၊ ပလပ္စတစ္နဲ႔ အေအးရိုက္ထားေသာ အသားကိုခုတ္နိုင္ပါသည္။ ဤေမာ္တာသည္ စက္ေမာင္းေနစဥ္အတြင္း ဆူညံမႈကိုထိန္းထားႏိုင္ၿပီး စက္ကိုႀကာရွည္စြာ ေမာင္းထားႏိုင္ပါသည္။ Band Saw အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အရြယ္အစားကြဲျပားျခင္း၊ စက္ပစၥည္း၏ေဆာင္ရြက္ပံု ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူၿပီးေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို Sales after Services စနစ္ၿဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
COSIN CYL06 တံဆိပ္လမ္းႀကိတ္စက္ (smooth wheel road roller) သည္ အဓိကအားျဖင့္ ကတၱရာ၊ သဲေျမဆီလႊာႏွင့္ေက်ာက္စရစ္မ်ားေပၚသို ့ဖိရန္အတြက္အသုံးျပဳသည္။ ထို႕အျပင္ျမက္ခင္းမ်ား မ်က္ႏွာျပင္ညိွဖို႕အတြက္မ်ားလဲ အသံုးျပဳႀကသည္။ CYL06 ၏အဂၤါရပ္ 1. ဟြန္ဒါအင္ဂ်င္၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စက္ကိုစတင္အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူျခင္း 2. ေသးငယ္တဲ့ဧရိယာအတြင္းမွာပါ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 3. ဟိုက္ဒေရာလစ္ဒရိုက္စနစ္ႏွင့္ Stepless အျမန္ႏွုန္း၊ Direction ေျပာင္းရတာလြယ္ကူျခင္း။ 4.သယ္ယူရလြယ္ကူၿပီး handrail ၏အျမင့္ယႏၲရားထိန္းညႇိျခင္း။ 5. NSK တည္ေနရာ ႏွင့္ MITSUBISHI V-ခါးပတ္။ 6. သံေခ်းမတက္၊ လွပေသာဒီဇို္င္း။ လူၾကီးမင္းတို႕မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူၿပီးေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို Sales after Services စနစ္ၿဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
ခိုင္ခံလွပေသာကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္း၊ British Ricardo နည္းပညာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အျမင့္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ေရးေပးမယ့္အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား၊ ဆီသံုးစြဲမႈနည္းပါးျခင္း စေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဝယ္သူေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားကိုအစားထုိးႏိုင္ပါသည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းပိုင္းအတြက္ Air Cleanliness စနစ္ကိုအျမင့္ဆံုးထားေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ အသံုးျပဳထားေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ထုတ္ကုန္ တစ္ခုဖန္းတီးထားပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူၿပီးေသာ စက္ပစၥည္းအားလံုးကို Sales after Services စနစ္ၿဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
AWPS စီးရီးသည္ အျမင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာလုပ္ငန္းဧရိယာ၏ အတြင္းေရာ အျပင္မွာပါ အသံုးျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း၊ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ • ဟိုက္ဒေရာလစ္လိုင္းႏွစ္ခုႏွင့္တပ္ဆင္ေပးေသာအရာေလးခု၊ • အလားတူထုတ္ကုန္ထက္ 90% ပိုရိုးရွင္းေသာဒီဇိုင္း။ • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာေျမျပင္ေပၚတြင္သြားလာရန္အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ No-marking တာယာမ်ားအားတပ္ဆင္ထားျခင္း။ • DC drive ေမာ္တာႏွင့္ Single ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆလင္ဒါတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ စက္၏အလံုးစံု စြမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ Scissor ဒီဇိုင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားျခင္း။ • စြမ္းအင္ေခၽြတာေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာႏွစ္ႀကိမ္(သို ့မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုမို ၾကာရွည္ခံျခင္း။
$
1 review
- ရိုးရွင္းေသာဖြဲ႕စည္းပုံ: လွပေသသပ္ေသာဒီဇုိင္း။ - ဆလင္ဒါစနစ္ အာမခံခ်က္: ဆီယိုစိမ့္မႈမရွိျခင္း - အသစ္လြင္ဆုံးလက္ကိုင္ဒီဇိုင္း:  ေကာင္းမြန္တဲ့အသြင္အျပင္  ျငိမ္သက္ေသာ လည္ပတ္မႈ  ကိုက္ညီမႈအရွိဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းထားျခင္း -550 ေပါင္ (သို႔မဟုတ္) ထိုထက္နည္းအေလးခ်ိန္ဝန္မ်ားအတြက္ Doublelift ျမန္ႏွုန္း - CE အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳရန္ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း။ - EN1757-4 ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း လူႀကီးမင္းတို့၏စက္ရံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ မွာယူေသာစက္ပစၥည္းအားလံုးကို ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ တင္သြားေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
$
1 review
လွပခန္႔ညႇားၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ Johnson (ဂၽြန္စန္) Click – 125 ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Auto Gear ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္တဲ့ ညီ၊ ညီမေလးေတြ၊ ႐ံုးသြား ႐ံုးျပန္တဲ့ ကိုကိုမမေတြနဲ႔ ေစ်းသြား ေစ်းျပန္ ဦးဦး ေဒၚေဒၚတို႔ရဲ႕ အသည္းစြဲေလးပါ။ 125 CC အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ထားၿပီး Air-Cooling system ပါလို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေမာင္းႏွင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ LED မီးလံုးႀကီးေတြရဲ႕လွပခန္႔ညားမႈနဲ႔ အလင္းစြမ္းအားေတြေၾကာင့္ ညအခ်ိန္ ေမွာင္မိုက္ေနတဲ့လမ္းမွာ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ဖို႔အတြက္အားသာခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ေနာက္ေရွာ့ဘားေတြကို အႀကီးေတြတပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈကလည္း အျပည့္ပါ။ အေရာင္ (၄) ေရာင္လာပါတယ္။ ျဖဴနက္၊ နက္နီ၊ နက္ေရႊနဲ႔ ၀ါနက္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
ခုိင္ခန္႔မႈ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ Johnson (ဂၽြန္စန္) Super Falcon သည္အထက္ျမန္မာျပည္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အမ်ိဳးအစားပါ။ ယံုၾကည္အားေပးမႈ အေျမာက္အမ်ားရရိွထားပါတယ္။ 4 Cylinders 125 စီစီ အင္ဂ်င္နဲ႔မို႔ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ပါ။ ေနာက္ကယ္ရီကိုင္းပါတဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္းတင္ဖို႔အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ေနာက္ကယ္ရီရဲ႕ အခ်ိဳးအစားက်မႈ၊ ကာဗာနဲ႔ ေဆးသားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြက စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရရိွႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေနရင္း ဖုန္း၀င္လာရင္ ဒိုင္ခြက္မွာအခ်က္ျပမီးလင္းစနစ္ပါ၀င္လို႔ ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒီဆိုင္ကယ္ဒီဇိုင္းေလးက ထုတ္လုပ္တဲ့စက္႐ံုရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းေလးမို႔ လွပေသသပ္မႈ အျပည့္နဲ႔ပါ။ အေရာင္ (၂) ေရာင္လာပါတယ္။ အနက္ႏွင့္ အျပာတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Johnson (ဂၽြန္စန္) Smash 110 • 110 အင္ဂ်င္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဆီစားႏႈန္းအထူးပဲ သက္သာလွပါတယ္ • ဒီဇိုင္းေလးကလည္း စီးလိုက္တာနဲ႔ စမတ္က်လွပၿပီး ဖင္ထိုင္ကူရွင္ရဲ႕ သက္ေသာင့္သက္သာရိွမႈကိုလည္း ခံစားၾကရမွာပါ • အင္ဂ်င္အ႐ုန္းအဆြဲအထူးပဲေကာင္းမြန္ၿပီး ေအေဇာသံလည္း ညက္ေညာလွပါတယ္ • ဂါဗနာအံုပါရိွျခင္းေၾကာင့္ ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္း ညင္သာပါတယ္။ • အေရာင္ (၄) ေရာင္လာပါတယ္။ အနက္၊ အျပာရင့္၊ အျပာႏုနဲ႔ အနီတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူစရာမလိုဘူးေနာ္... ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး၊ အရည္အေသြးအၿမင့္မားဆံုး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းဆံုး DENYO Generator/ Welder / Air Compressor ေတြရွိပါတယ္..... စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ၾကီးမ်ားသာမက ရံုးသံုး အလတ္စားမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးအေသးစား မ်ား ရွိပါတယ္ . ဒီဇယ္ သံုးၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေရရွည္ကုန္ၾကမႈစရိတ္ကိုအထူးေလာ႕ခ်ေပး ပါတယ္...6kVA-1000KVA အထိ အိမ္သံုးလုပ္ငန္းသံုးရရွိႏိုင္ပါသည္....တစ္ၿခားမီးစ က္မ်ားလိုမဟုတ္ဘဲ အသံက်ယ္ေလာင္မႈကိုေလ်ာ႕ခ်ထားမႈေၾကာင့္သံုးစြဲသူမ်ား အၾကိဳက္ေ တြ႕ေစမွာအမွန္ပါ..... တစ္ေန႕တာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ Denyo မွ တာ၀န္ယူပါတယ္...... Denyo မွ ၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ installation လုပ္ေပးၿခင္းႏွင့္ သက္မွတ္ကာလအတြင္း Free Service ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းတို႕ပါ၀င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....... အေသးစိတ္ကို Show Room ဖုနး္နံပါတ္မ်ားအားဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါ
$
1 review
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူစရာမလိုဘူးေနာ္... ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး၊ အရည္အေသြးအၿမင့္မားဆံုး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းဆံုး DENYO Generator/ Welder / Air Compressor ေတြရွိပါတယ္..... စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ၾကီးမ်ားသာမက ရံုးသံုး အလတ္စားမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးအေသးစား မ်ား ရွိပါတယ္ . ဒီဇယ္ သံုးၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေရရွည္ကုန္ၾကမႈစရိတ္ကိုအထူးေလာ႕ခ်ေပး ပါတယ္...6kVA-1000KVA အထိ အိမ္သံုးလုပ္ငန္းသံုးရရွိႏိုင္ပါသည္....တစ္ၿခားမီးစ က္မ်ားလိုမဟုတ္ဘဲ အသံက်ယ္ေလာင္မႈကိုေလ်ာ႕ခ်ထားမႈေၾကာင့္သံုးစြဲသူမ်ား အၾကိဳက္ေ တြ႕ေစမွာအမွန္ပါ..... တစ္ေန႕တာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ Denyo မွ တာ၀န္ယူပါတယ္...... Denyo မွ ၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ installation လုပ္ေပးၿခင္းႏွင့္ သက္မွတ္ကာလအတြင္း Free Service ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းတို႕ပါ၀င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....... အေသးစိတ္ကို Show Room ဖုနး္နံပါတ္မ်ားအားဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါတယ္.
$
1 review
Yamaha သည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြားပဲ့ခ်ိတ္အင္ဂ်င္ထုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
ေက်က္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ Hydraylic Hammer Breaker စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားၿခင္း။ ႀကာရွည္ခံစြာအသံုးျပုႏိုင္ၿခင္း။ ဆူညံသံေလ်ာ့ပါးၿခင္းႏွင့္တုန္ခါမႈနည္းပါးၿခင္း။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေကာင္းဆံဳးႏွင့္ခိုင္မာမႈရွိၿခင္း
$
1 review
Danyo ဒီဇယ္ Generator 45 KVA မဟာကို ယွဥ္ျပိဳင္မႈေစ်းမ်ားႏွင့္အတူ ဒီဇယ္ Generator ၏ Soundproof ႏွင့္စူပါ Soundproof မိုးသည္းထန္စြာ ႏွင့္ရာသီဥတုပႈျပင္း ေသအခ်ိန္မ်ားတြင္ Output ကိုတည္ျငိမ္မႈကိုေထာက္ပံ႔ေပးေၾကာင္းဆန္းသစ္မႈအသစ္စ နစ္ စီးပြားေရးအသံုးျပဳမႈအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာရွည္ေသာအသက္အင္ဂ်င္ကို အျခား အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါကေလ်ာ့နည္းေသာေလာင္စာသံုးစြဲမႈ လြယ္ကူေသာ သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ရန္လြယ္ကူေသာ အေလးခ်ိန္ဒီဇိုင္း ေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
$
1 review
Yamaha သည္ပဲ့ခ်ိတ္အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာအလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ျပီး အျခား Brand မ်ားထက္ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕ စည္းထားပါသည္။
$
1 review
ျမစ္မ်ားေရေလွာင္ကန္မ်ား ႏွ့င္ းမ်ားေ၊ဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္မ်ားတြင္င္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ေရတြင္းဆည္ႏွင့္ရုတ္သိမ္းပိုက္မ်ား အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဒါင္လိုက္multistage submersible ေကာငး္စြာလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို့ျဖစ္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce platform to buy machinery and spare parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery, Industrial Machine, drilling machines, wheel alignment, hydraulic press in Myanmar. You just type the words in search bar such as lathe machine, milling machine, etc depend on what you want to search. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories. Many suppliers will send you quotations. You just sellect the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>