Products

Items 1 to 16 of 104 total
1 review
Infrared Vein Finder. ဆးရုံ၊ ေဆးခန္းေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာ ရွာေဖြရတာခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ Accuvein AV-400 ကုိ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးထုိးခါနီးမွာ တစ္ခ်ိဳ႕လူနာေတြရဲ႕ ေသြးျပန္ေၾကာဟာ ေတာ္ေတာ့္ကုိ ရွာေဖြရခက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆရာဝန္ေရာ လူနာပါ စိတ္ေမာရတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Accuvein AV-400 ကိရိယာေလးကို အသုံးျပဳရုံနဲ႔ ပုံမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း ေသြးျပန္ေၾကာကုိ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္တာမုိ႔လုိ႔ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းတုိင္းမွာ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ကိရိယာေလးပါ။Portable ျဖစ္ျပီး အေလးခ်ိန္ ေပါ့ပါးတာမုိ႔လုိ႔ အသုံးျပဳသူ ဆရာဝန္နဲ႔ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ အထူးအဆင္ေျပေစပါတယ္။
$
1 review
BFW-1000+ provide Wi-Fi connection, infusion flow speed test, room temperature detecting function. As kind of warming device, medical fluid infusion warmer BFW-1000+ can warm the liquid that infused into human body by warming the infusion pipe, with high efficiency and easy use. Dry groove warmer structure: Adopt conventional infusion pipe to warm the infusion pipe directly, no need of special medical consumables. Specification The BFW series is an instrument that can heat the infusion/blood by electrical energy, dry warmer. Temperature sensor in it can automatically adjust the fluid temperature. Infrared detection function can work continuously for 3 to 6 hours; Prompt function: the audible and visual alarm to remind doctor; Design Water-proof.The thermostat inside keep the infusion stable, prevent overheating. BFW-1000:Highlight LED display; Can start to warm within 1 minute after switching on. Temperature range: 28℃ - 41℃ ( ±1℃ ) Humidity: 35 – 95 %RH ( Non condensing) Flow Rate: 1-15ml/min
$
1 review
BF-500D+ --Blue backlight LCD display for use conveniently at night; --LCD can display FHR, synchronous FHR signal, battery indicator, volume of sound and alarm indicator accurately; --Pocket Fetal Doppler mainly applies to detect the fetal heartbeat rate from the twelfth week; --Audible and visual alarm for abnormal FHR; --Built-in rechargeable battery can work continuously more than 5 hours; --Automatic power off ( one minute), self-detect function, and alarm function when FHR is out of the normal range or battery power is in shortage; --Only 270g, can be carried conveniently with a gallus; --Built-in speaker and collocated with earphone jack; --2.0MHz probe. --mobile app support --CE certification Specification l Executive Standard: EN61266:1995 l Ultrasonic frequency: 2.0MHz±10% l Ultrasonic intensity: ≤10mW/cm2 l Comprehensive Sensitivity: ≥90dB l FHR range: 60--210bpm(±2bpm) l FHR alarm range: ≤100bpm or ≥160bpm l Isptp: ≤0.1MPa l Battery: 8.4VNi-MH rechargeable batteries and charger (optional for 9V dry battery ) l Maximum audio output intensity: ≤1W l Doppler frequency: 100--3000Hz l Static continuous working time: ≥2h l Automatic Dormancy time limit:1 minute l Working temperature: 10-40℃ l Humidity: ≤80% l Atmospheric pressure: 86--106kPa
$
1 review
Feature: Generous design, convenient to carry. LED lighting and magnifying glass help user observe the scale. Full charged built-in battery and external battery can ensure the Insulin Refrigerator continuously work around 12 hours. Uses the principles of semi-conductor refrigeration, CFC free, Stable work, long life time, and cryogenic freezing. High definition on color LCD screen, intelligent display and control system, button design for convenient operation. Keep the inside temperature 2-8℃ under ambient 25-30℃. Specification Wide voltage power adapter (AC110V-240V) or car power (DC12V). Refrigeration temperature: 2-8℃ ( under ambient 25-30℃ ). Power rating: 8.6W. External Dimensions (L*W*H): 195mm* 80mm* 75mm. Internal dimensions (L*W*H):169.5mm*46mm*19.5mm Weight: 660g Certification: The product approved by CE.
$
1 review
The complete system for electrosurgery with : · Vessel sealing system o Safe and efficient sealing up to 7mm diameter. o Saline cut bipolar o A specific current for each procedure: TURP / TURB / HYSTERO RESECTION. · Thermocision o The only system which can dissect, seal and cut. · Monopolar / Bipolar currents o A real hemostatic cut with a white coagulation without charring and resection without bleeding. · Argon system Special features: · Friendly user interface with an LCD touch screen without button with 7’’ size. · More than 80 programs for all surgeries specialties. · Saving more than 1 000 personal programs. · 4 High Frequency outputs : 2 monopolars and 2 bipolars · bipolar resection : o specific current TURP / TURB => Urocut o specific current Hystero resection => Hysterocut · Fulguration / Spray with the Argon Module System · Reusable Cutting and Sealing forceps :  THERMOCISION forceps : · Completely reusable · Dissection, sealing and cutting in one act  THERMOCUT forceps : · Completely reusable and autoclavable. · Safe and efficient sealing up to 7 mm diameter. · Completely disassemble for safer cleaning. · Single use blade. · Cable not attached
$
1 review
Veinlite EMS® The most popular portable LED vein finder for efficient IV access in emergency medicine. A simpler version of the Veinlite LED®, the Veinlite EMS® uses 16 LEDs (12 orange and 4 red). It is a lower cost option for vein access in adults and children and is well suited to emergency response teams. The Veinlite EMS® uses 2 AA alkaline batteries and has a single switch to illuminate both orange and red LEDs. The Veinlite EMS® kit includes disposable plastic covers, 2 AA batteries, a snap-on pediatric adapter and a snap-on light shield attachment. An optional carrying case with belt clip can be purchased separately.
$
1 review
DOW FILMTEC SW30-2514 elements have one of the highest flow rates available to meet the water demands of both sea-based and land-based desalinators. Commonly used in on-board Watermakers to create drinking water from seawater for yachts, boats, and cruise ships, DOW FILMTEC marine SWRO elements offer the highest productivity while maintaining excellent salt rejection. DOW FILMTEC SW30 elements may also be operated at lower pressure to reduce pump size, cost, and operating expenses DOW FILMTEC SW30-2514 is FDA – 21 CFR 177.2550; Food and Drug Administration Compliant.
$
1 review
Ultra Filtration System is the latest solution to acquiring the clean and pure water you desire in a world so plagued by pollution today. Compared to the conventional filter cartridge, Ultra Filtration System possess the pore size of a mere 0.01 micron. Consequently, 99.99% of impurities and harmful residue in the water is not able to pass through it. In addition, the large membrane area permits huge amount of water to be filtered at a time, thus resulting in a high flow rate that is capable of offering the entire household with ample quality water. With density up to 0.01 micron, the appearance and taste of your daily water for consumption will definitely be more than promising.
$
1 review
1) Standing newest model, elegant, innovative 2) Cooling system: electric cooling, compressor 3) Available with refrigerator/cabinet 4) Exclusive external shape design, attractive 5) Left tap for hot water, right tap for cold water 6) Inner vessel made of stainless steel 7) Strong refrigeration, low noise low energy high performance and long service life 8) Manufactured using national food grade materials Specifications Home, Living room, hotel, school, clinic,hospital, kitchen, warehouse, garage, restaurant, bar, etc.
$
1 review
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ျပီး တိက်ေသာအေျဖႏွင့္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ လက္ေမာင္းပတ္ ဒီဂ်စ္တယ္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မ်ား (ေသြးတိုး) ေနေၾကာင္းအခ်က္ျပသေကၤတ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီး သင္၏အေပၚေသြးဖိအား(သို႕)ေအာက္ေသြးဖိအားရလဒ္အေျဖသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္မ်ားေနပါက "ႏွလံုးပံုသေကၤတ" မီးလင္းလာပါလိမ့္မည္။ မၾကာေသးခင္ေလ့လာခ်က္မ်ာ;၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အေပၚေသြးဖိအားာ ၁၃၅မီလီမီတာမာက်ဴရီႏွင့္ ေအာက္ေသြးဖိအား ၈၅မီလီမီတာမာက်ဴရီ ထက္မ်ားေနပါက ေသြးဖိအားမ်ား(ေသြးတိုး)ေနသည္ဟုယူဆႏိုင္ပါသည္။ *Source: American Heart Association (AHA) guidelines for BP monitoring, Ohaasama Study မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတ ၁။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအေျဖမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္းမႈမမွန္ႏွလံုးခုန္သံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရလဒ္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအခ်က္ျပသေကၤတေပၚလာပါမည္။ ၂။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျပအေျဖမွာမ်ားေနေသာ္လည္း မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံမရွိပါက မူမမွန္ႏွလံုးသံအခ်က္ျပသေကၤတကိုမျပေပးပါ။ ၃။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးေနာက္ရလဒ္အေျဖတြင္မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတေပၚေနပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတိုင္းတာရပါမည္။ သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတ မၾကာခဏေပၚေနပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
$
1 review
ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရာတြင္လက္ေကာက္၀တ္အေနအထားပံုစံမွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း အခ်က္ျပသေကၤတပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာတိုင္းတာခ်က္အေျဖကိုရရွိႏိုင္သည္။ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရလဒ္အေျဖ၌ဤသေကၤတေပၚလာပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ပါသည္။၁။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအေျဖမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္းမႈမမွန္ႏွလံုးခုန္သံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရလဒ္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအခ်က္ျပသေကၤတေပၚလာပါမည္။ ၂။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျပအေျဖမွာမ်ားေနေသာ္လည္း မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံမရွိပါက မူမမွန္ႏွလံုးသံအခ်က္ျပသေကၤတကိုမျပေပးပါ။ ၃။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးေနာက္ရလဒ္အေျဖတြင္မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတေပၚေနပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတိုင္းတာရပါမည္။ သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတ မၾကာခဏေပၚေနပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ မၾကာေသးခင္ကေလ့လာခ်က္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အေပၚေသြးဖိအား ၁၃၅မီလီမီတာမာက်ဴရီ ႏွင့္ေအာက္ေသြးဖိအား ၈၅မီလီမီတာ မာက်ဴရီထက္မ်ားေနပါေသြးဖိအားမ်ား (ေသြးတိုး) ေနသည္ဟုယူဆႏိုင္ပါသည္။ *Source: American Heart Association (AHA) guidelines for BP monitoring, Ohaasama Study
$
1 review
ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ညင္သာစြာတိုင္းတာအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား • (၁)စကၠန္႕အတြင္းျမန္ဆန္စြာတိုင္းတာႏိုင္ျခင္း • အဖ်ားရွိပါကအခ်က္ျပအသံေပးျခင္း • စင္တီဂရိတ္(သို႕)ဖာရင္ဟိုက္ကုိေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း • တိုင္းတာခ်က္အေျဖမ်ားကို(၉)ၾကိမ္အထိမွတ္သားထားႏုိင္ျခင္း • တိုင္းတာရလြယ္ကူေစေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံရွိျခင္း
$
1 review
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာတိုင္းတာနည္းအဆင့္မ်ား၊ ကုဒ္နံပါတ္ခ်ိန္ရန္မလိုအပ္ျခင္း ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာ HGM-111 သည္ေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ပမာဏအတက္အက်ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ၅၁၂ႀကိမ္မွ်ေသာတိုင္းတာခ်က္အေျဖမ်ားကို မွတ္သားေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ေသြးအတြင္းသၾကားဓါတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကုဒ္နံပါတ္ခ်ိန္ရန္မလိုျခင္း တိုင္းတာခ်ိန္ျမန္ဆန္ျခင္း - ၅စကၠန္႕ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း • ရက္လြန္ေနေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ(သို႕)အသံုးျပဳျပီးေသာ test strip မ်ားကို အသံုးျပဳမိပါက မွားယြင္းေနေၾကာင္းအခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • ေသြးစက္အနည္းငယ္သာေဖာက္ရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈမရွိျခင္း။ • တိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုလြယ္ကူစြာဖတ္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ပါရွိၿခင္း။ တိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုလြယ္ကူစြာစီမံခန္႔ခြဲနိုင္ၿခင္း • Mega Flash ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္အစာမစားမွီ(သို႔)အစာစားၿပီးတိုင္းတာထားသည္ဟုအ အေၿဖမ်ားကိုတြဲ၍ ေဖာ္ၿပေပးနိုင္ၿခင္း။ • ၅၁၂ၾကိမ္မွ်ေသာတိုင္းတာခ်က္အေၿဖမ်ားကိုေန႔ရက္၊အခ်ိန္တို႔နွင့္တကြမွတ္သားထားနိုင္ၿခင္း။ • ရက္ေပါင္း၇ရက္၊၁၄ရက္နွင့္၃၀ရက္အတြင္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားမွပ်မ္းမွ်အေၿဖမ်ားကိုေဖာ္ၿပေပးနိုင္ၿခင္း။ • အခ်က္ေပးသံပါရွိၿခင္း။ ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈရွိၿခင္း • အသံုးျပဳၿပီးေသာ test strip ကိုစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ေမာင္းတံခလုတ္ပါရွိၿခင္း။ Omron ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳတိုင္း test strip HGM-STP1A အမ်ိဳးအစားျဖင့္သာတြဲဖက္အသံုးျပဳရန္ mg/dL (သို႕) mmoL/L အတိုင္းအတာစနစ္ျဖင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း
$
1 review
3D Surgical endoscopy ကို ေခတ္မွီ၍ နည္းပညာျမင့္မားေသာ ေဆးရံုတုိင္းအသံုးျပဳၾကသည့္ ေဆးရံုသံုးပစၥည္းတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ ေရာဂါမ်ဴိးစံုကို ရွာေဖြသည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။ Ultrasound ႏွင့္ ပံုသ႑န္တူျပီး ယခု 3D Surgical Endoscopy က အတြင္းထဲရွိအနာအဆာမ်ားကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ နည္းပညာတိုးတက္လာေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာမွာလည္း နည္းပညာျမင့္မားေသာ ကိရိယာမ်ားလည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံတုိင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုလွ်င္ ဖုန္း ႏွင့္ ျဖစ္ေစ Email ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္စံုစမ္း မွာယူႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
ယခုျပသထားတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္စက္ကို ခြဲစိတ္ခန္း ႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေနရာမ်ားႏွင့္ အတူ ေဆးရံုမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ ေအာက္စီဂ်င္စက္အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။ ေအာက္စီဂ်င္ထြက္လႊတ္မႈအား ျမင့္မားျပီး သန္႔ရွင္းေသာေလျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္စက္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ေအာက္စီဂ်င္လြတ္စက္ျဖစ္သည္။ စက္ကိုထိန္းခ်ဴပ္ဖို႔ Remote Control ပါဝင္ျပီး ေအာက္စီဂ်င္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည္။ အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးမႈကို 12h/24 ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Touch Screen Control ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Liquid Oxygen ကို Tanks ႏွင့္ Cylinders ထဲတြင္ Replacement လုပ္ျခင္းျဖင့္ စက္ကိုလည္ပတ္ေစသည္။
$
1 review
PVC resuscitator ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အသက္ရႈက်ပ္လွ်င္ အသက္ကယ္ဘူးရွႈျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမွတစ္ဆင့္ ကေလး၏အဆုတ္ထဲပါေရာက္ရွိေစႏုိင္သည္။ ယခုျပထားတဲ့ ပံုစံကေတာ့ ေနာက္ထြက္တဲ့အသစ္ပံုစံျဖစ္ျပီး အေဟာင္းႏွင့္ ကြာသြားတာကေတာ့ အသံုးျပဳရပိုမိုလြယ္ကူေစျပီး ဒီဇုိင္းပိုမိုလွပလာသည္။ Pressure Limitation valve ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လူနာအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေစျပီး ေနရာေဒသမေရြးအလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အေရးေပၚအသက္ကယ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး ထိေရာက္စြာအေထာက္အကူ ျပဳေသာေၾကာင့္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ အေရးေပၚကုသေဆာင္မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ အသက္ကယ္ Breath Resuscitation Bag တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားေသာ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူႏုိင္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total