Products

Items 1 to 16 of 53 total
1 review
This product is blue color pipe and fittings and type isi other plastic building materials ,TEE / EQUAL TEE / ELBOW / SCOKET /COUPLING / MALE ELBOW / FEMALE SOCKET.
$
1 review
ေလဖိအားအရည္ပိုက္လိုင္း၊ ဘြိဳင္လာ၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဓာတုစက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျမၾသဇာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိုက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Flat bottom seat ring integral with the body,inside and outside epoxy resin coating,wedge wholly bonded with rubber, three “o” ring sealing,these all insure excellent corrosion protection and reliable sealing capability.Upon request,the gate valves can be actuated by operating lever,hand wheel,electrical actuator and so on.
$
1 review
စတီးပိုက္ ကို ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုက္မ်ား၊ ေရလႊဲေျပာင္း၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စတီးပိုက္၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ အဆင္ေျပေသာေစ်ႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးပင္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Stainless steel Butt Welding Pipe Fitting / Sanitary Pipe Fitting/ (Elbow, Tee, Reducer, Cross, Flange, Stub End), Forged Welding Pipe Fitting(Union, Coupling, Outelt, Boss, Bushing, Plug, Nipple)
$
1 review
Double Fire Hydrant Stand Pipe သည္မီးသတ္ပိုက္ေခါင္းႏွစ္ခုပါရွိၿပီး မီးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ စိန္သံုးလံုး ကုမၸဏီမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုလဲေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
မီးသတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္းသည္ မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိသည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ၿပီးေစ်းႏႈန္းသက္သာပါသည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စတီးပိုက္မ်ားကို Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ စတီးပိုက္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ျဖန္႔ခ်ီ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းစတီးပိုက္မ်ား၏ ထူးျခားေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ - ထုထည္ႀကီးမားၿပီး ရွည္လ်ားေသာအခ်င္းရွိေသာပိုက္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ - ေစ်းႏႈန္သင့္တင့္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။ - ဝယ္ယူအားေပးေသာ customer/ partner မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစပါသည္။ - ဝန္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးေပးျခင္း ႏွင့္ သြပ္ရည္စိမ္ စတီးပိုက္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္အသံုးခံပါသည္။
$
1 review
ကားေရေဆးျခင္း၊ ပန္းပင္ ဥယ်ာဥ္ ေရဖ်န္းျခင္း၊ ျခံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ ေရပိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ေရဝင္မွသာ ပိုက္ရွည္ထြက္လာၿပီး ျပန္သိမ္းသည့္အခါ ၃ဆအထိ အလိုအေလ်ာက္ က်ံဳ႕သြားသျဖင့္ ေနရာစားလည္း သက္သာ၊ သိမ္းဆည္းရလည္းလြယ္ကူၿပီး အေလးခ်ိန္လည္း ေပါ့ပါးေသာေၾကာင့္ ခရီးေဆာင္ အျဖစ္ပင္ သယ္သြား နိုင္ပါေသးသည္။ ေပ၁၅၀အရွည္ ေရပိုက္ကို ျဖဳတ္သိမ္းပါက ေပ၅၀ ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ေပ၂၀၀အရွည္ ေရပိုက္ကို ျဖဳတ္သိမ္းပါက ၆၅ေပေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ေမာ္တာ၂ေကာင္အားျဖင့္ ေမာင္းေသာ ေရဖိအားကိုပင္ ခံနိုင္ရည္ရွိၿပီး ခိုင္ခ့ံေသာ ပိုက္သားေၾကာင့္ ၅တန္အထိ အေပၚမွတက္ႀကိတ္ခံနိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၀လီတာေရတိုင္ကီကို အျမင့္မွ သြယ္တန္း၍ ေသာ္၎၊ 0.5hp ၅မူးအားရွိေသာ ေရေမာ္တာ တြန္းအားျဖင့္ ေသာ္၎ ပက္ဖ်န္းမွ ေရပိုက္အရွည္ ဆ့ံထြက္နိုင္ၿပီး ဖိအား တြန္းအား ေပ်ာ့ပါက ပိုက္ရွည္ထြက္အား ေရပန္းအား နည္းပါလိမ့္မည္။ဘံုဘိုင္ေခါင္းတြင္ လြယ္ကူစြာ တပ္စြပ္နိုင္ေသာ Free Size ပိုက္စြပ္ပါရွိကာ ကြၽတ္ထြက္မသြားေစရန္ တင္းက်ပ္ ထားနိုင္ေသာ Lock လည္း ပါရွိပါသည္။ ထိပ္မွ ေရပန္းေခါင္း ကိုလည္း အျပင္း/အေပ်ာ့ လိုသလို ခ်ိန္ညႇိနိုင္ၿပီး ေရထြက္သည့္ပံုစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower ဟူ၍ ၇မ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္ ပက္ျဖန္းနိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ အရွည္မည္မွ်ပင္္ ျဖစ္ေစကာမူ အျခားပိုက္မ်ားကဲ့သို႔ ပိုက္ေခါက္ျခင္း၊ လိမ္ျခင္း လံုးဝ (လံုးဝ) မျဖစ္ပါ။ spray magic gun မွာ ဆပ္ျပာရည္ 100CCအထိ ထည့္နိုင္ၿပီး ကားေရေဆးရာတြင္ ေရတစ္လွည့္ဖ်န္း ဆပ္ျပာရည္တစ္လွည့္ဖ်န္းၿပီး ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ ေရသက္သက္နွင့္ ျပန္လည္ဖ်န္းနိုင္ပါသည္။ ရိုးရိုးပိုက္ေခါင္းထက္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔ၿပီး ေရအနည္းအမ်ားခ်ိန္ညႇိနိုင္ျခင္း၊ ဆပ္ျပာရည္ထြက္ အနည္းအမ်ား ခ်ိန္ညႇိနိုင္ျခင္း အျပင္ Magic Hose တြင္ မူရင္းပါလာသည့္ ပိုက္ေခါင္းအတိုင္း ေရထြက္သည့္ပံုစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower တို႔လည္း ပါရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Magic Hose ကို မူရင္းပါလာသည့္ ပိုက္ေခါင္းမယူပဲ spray magic gun ျဖင့္ တြဲယူပါက +၅၀၀၀က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ဝန္ေဆာင္ချဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
ေရပိုက္ေခါင္း အေသးစားေလးေတြကို ထိုင္ဝမ္မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တာရွည္ခံျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးနုိင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ စံုလင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူနုိင္သည္။
$
1 review
ေရပိုက္ေခါင္း အေသးစားေလးေတြကို ထိုင္ဝမ္မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တာရွည္ခံျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးနုိင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ စံုလင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူနုိင္သည္။
$
1 review
ေရပိုက္ေခါင္း အေသးစားေလးေတြကို ထိုင္ဝမ္မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တာရွည္ခံျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးနုိင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ စံုလင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူနုိင္သည္။
$
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
The BX pump is suited to larger pools with large filters, or pools with swim jets and in-floor cleaning systems. It has a superior flow rate and is designed to produce high efficiency and reduced noise levels compared to other pumps. It is manufactured in Australia and has a 3 year in-field warranty. The BX 1.5 horseower pump draws 440 litres of water per minute and turns over 26,400 litres per hour.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Pipe, Pumps Accessories. You can buy and sell pipe,plastic pipe,pump,steel pipe,tap,valve&nbsp;&nbsp;in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>