Talent Management အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲေရး

ဘယ္လိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးမႇာျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႇန္၊ ေနရာမႇန္ ျဖစ္ဖို႔ဟာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မရႇိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြထဲမႇာ အရႇားပါးဆံုး၊ ေစ်းအႀကီးဆံုးေတြထဲမႇာ ပါ၀င္ေနတာကေတာ့ အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ လူေတြျဖစ္တယ္။ အရည္အခ်င္း စီမံခန္႔ခြဲတတ္ရင္ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရႇိေနမႇာျဖစ္တယ္။

လူေတာ္ေတြကို အရႇာရခက္တယ္။ လူဦးေရနည္းလိုက္လာတဲ့ ကာလ၊ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမႇာ လူေတာ္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းရႇိသူေတြကိုရဖို႔ ခက္ခဲလာေနတယ္၊ ပိုၿပီးယႇဥ္ၿပိဳင္ေနရတယ္။ ဒါကို ေျဖရႇင္းေပးႏိုင္တာကေတာ့ အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲေရးပဲ ျဖစ္တယ္။ လူမႇန္ေနရာမႇန္ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရး ၊ သူတို႔ကို ပိုေတာ္လာေအာင္လုပ္ေရး၊ တျခားကိုေျပာင္းမသြားဘဲ ဆက္ေနသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ေရးပဲျဖစ္တယ္။

အရည္အခ်င္းအရႇိဆံုး လူေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔၊ ပိုၿပီးေတာ္လာေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဂဃနဏ နားလည္ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လိုတယ္။ အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သိသိသာသာထင္ရႇားစြာ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးပံုကို Mellon ကုမၸဏီကို ၾကည့္ရင္ အထင္အရႇားေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီကုမၸဏီဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏႇစ္ေတြတစ္ေလွ်ာက္ သမား႐ိုးက် ဘဏ္လုပ္ငန္းအဆင့္ကေန ခုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့တယ္။ ဒီကုမၸဏီရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကဘာလဲဆိုရင္ လုပ္ငန္းသစ္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြကို ဖန္တီးဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕ဘဏ္နဲ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ကူညီေၾကာ္ျငာေပးဖို႔နဲ႔ ေစ်းကြက္သစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ေတြပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့အခါ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြကို လိုတယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္လည္း ေျပာင္းဖို႔လိုလာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီကုမၸဏီဟာ CEO ျဖစ္သူ Marty Miguim ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ကုမၸဏီအတြင္းမႇာပဲ အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကို စတင္လုပ္ကုိင္ပါေတာ့တယ္။ ဦးေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကို အထူးကြၽမ္းက်င္သူေတြ ပို႔ခ်ၾကတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ ဌာနစိတ္ေတြက ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြကို သင္ၾကားေပးတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အထက္တန္းအဆင့္၀န္ထမ္းေတြကို သင္ၾကားေပးတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အထက္တန္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာစ ၀န္ထမ္းေတြ ရႇိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္း ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အေၾကာင္းရႇင္းျပၿပီး အကူအညီေတြလည္းေပးတယ္၊ အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ ဒီကုမၸဏီရဲ႕ အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ . . .

အဓိကက်တဲ့ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရႇင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ အရည္အခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အာ႐ံုစိုက္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မႇာ ျဖစ္တယ္။

ကုမၸဏီအတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ စနစ္နဲ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးအပိုင္း၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအျမင္ သေဘာထားယုံၾကည္ခ်က္စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိထားဖို႔လိုတယ္။ မိမိဦးစားေပးခ်င္တာေတြက ဘာေတြလဲ ကုမၸဏီတြင္းမႇာ လိုခ်င္တဲ့အေတြးအျမင္ေတြရႇိၿပီလား၊ ၀န္ထမ္းအားလံုးဟာ သင္ရဲ႕ေမွ်ာ္မႇန္းခ်က္နဲ႔ အဓိကတန္ဖိုးထားတာေတြကို နားလည္ေနၿပီလား၊ ၀န္ထမ္းေတြ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အလုပ္လာလုပ္ေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလဲ၊ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းမႇာေရာ၊ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ပါ အခ်င္းခ်င္းသေဘာထားေတြ၊ ျပဳမူဆက္ဆံေနၾကတာေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးမႇာ လူမႇန္ေနရာမႇန္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုသတ္မႇတ္ၿပီး ေရြးသလဲ၊ အခုနဲ႔ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ပီပီျပင္ျပင္ နားလည္ပါသလား။ အေတာ္ဆံုးလူကို ရရဲ႕လား။

လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဟာ တက္ႂကြစြာ စီမံခန္႔ခြဲေနပါသလား။ ၀န္ထမ္းလုပ္ထားတဲ့ အလုပ္ကို စိစစ္ျခင္း၊ အႀကံေပးေ၀ဖန္ျခင္းျပဳပါသလား၊ ၀န္ထမ္းေတြ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တိုးတက္ေအာင္ သင္ေပးပါသလား။

၀န္ထမ္းေတြ အရည္အခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုိအပ္တဲ့အရင္းအျမစ္ေတြ သင့္မႇာရႇိသလား။ ၀န္ထမ္းအားလံုးကေရာ သူတို႔မႇာ အရည္ခ်င္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ရႇိၾကသလား။

ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာေပးရဲ႕လား သင္ေပးတဲ့ေဘာနပ္ဆုေၾကးေငြဟာ ၀န္ထမ္းအလုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းလာေရးအတြက္ အားေပးႏိုင္ပါသလား။

ရာထူးဆက္ခံေရး အစီအစဥ္၊ ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ အဓိက တာ၀န္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆက္ခံတာ၀န္ယူေရး အစီအစဥ္ေတြ ရႇိၿပီလား။

ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ လုပ္နည္းလုပ္ထံုးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမႇာေတြကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေဖာက္သည္ေတြ အႀကိဳက္လုပ္သလား၊ ေစ်းကြက္နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ရဲ႕လား၊ တရားဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ပါသလား၊ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမႇာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အဓိက လူေတြနဲ႔ေရာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ပါ ဆက္ဆံေရးေတြေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနပါသလားဆိုတာေတြကို လုပ္ရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညႊန္႔ေသာင္း

Credit: CEO Magazine

www.baganmart.com

Follow Us