Leader's Arguments ဦးေဆာင္သူတုိ႔ၾကား အျငင္းအခုံ

အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ႀကိဳးစားပါ

တရားမ်တမႈအေနအထားကုိဖန္တီးရာမႇာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မ်တေအာင္ျပဳလုပ္တာက နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကိစၥေတြနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡေတြကုိ ေျဖရႇင္းဖုိ့ သင့္ေတာ္တဲ့နည္းလမ္း ကုိရႇာေဖြတာကလည္း အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုျဖစ္သလုိ ပုိၿပီးအေရးပါတယ္လုိ့ေတာင္ ဆုိႏုိင္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ့ရဲ႕ သုေတသန ေလ့လာေတြ႕ရႇိခ်က္အရ ပဋိပကၡကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံကိုင္တြယ္ႏုိင္ တဲ့အဖြဲ့ေတြ ဟာ ပဋိပကၡကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရႇင္းရာမႇာ တူညီတဲ့နည္းလမ္း ကိုပဲ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အဆင့္ႏႇစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး အမႈေဆာင္အရာရႇိတခ်ဳိ႕က ဒါကုိအ ရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္လုိ့ ေခၚၾကပါတယ္။ လုပ္ပံုလုပ္နည္းကေတာ့ အမႈေဆာင္အရာရႇိေတြဟာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကၿပီး သေဘာတူညီမႈ ကုိ ႀကိဳးစားရႇာေဖြၾကပါတယ္။ သေဘာတူညီမႈ ရရင္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႇတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ့ သေဘာတူညီမႈ မရဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်န္တဲ့အဖြဲ႕၀င္အားလံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈနဲ့အတူ အသင့္ေတာ္ဆံုး အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာက ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မႇတ္ရပါတယ္။

ဥပမာ- Premier Technologies  ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းကြက္မႇာ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီတစ္ခုက ကုန္ပစၥည္းသစ္ကုိ မိတ္ဆက္လုိက္တဲ့အခါမႇာ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိျပန္ၿပီးတုံ့ျပန္ရ မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး သိသိသာသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရႇိခဲ့ပါတယ္။ အမႈေဆာင္အရာရႇိတခ်ဳိ႕က ၿပဳိင္ဘက္ရဲ႕ လႈပ္ရႇားမႈကုိ တန္ျပန္တဲ့အေနနဲ့ သုေတသနနဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အ ရင္းအျမစ္ေတြကို အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ခ်င္ၾကၿပီး ပုိၿပီးဆန္း သစ္တီထြင္မႈရႇိတဲ့ လက္ရႇိထုတ္ကုန္နဲ့ ဒီဇုိင္းကုိပါ စြန့္စား ၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကုမၸဏီ အေနနဲ့ လက္ရႇိထုတ္ကုန္ကုိပဲ ဆန္းသစ္မႈ နည္းနည္းပါပါးပါး ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထုပ္ပုိးသင့္တယ္လုိ့ ျငင္းခံုၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အေရး တယူတုံ့ျပန္ရေလာက္ေအာင္ မလုိအပ္ဘူးလုိ့ အခ်ဳိ႕က ယူဆၾကပါတယ္။

ရက္သတၲပတ္ေပါင္းအေျမာက္အျမား အစည္း အေ၀းေတြ ျပဳလုပ္အၿပီးမႇာေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ဟာ သေဘာတူညီ မႈမရခဲ့တဲ့အတြက္ အမႈေဆာင္အရာရႇိခ်ဳပ္နဲ့ ေစ်းကြက္ဆုိင္ ရာဒုဥကၠ႒တုိ့က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႇတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ‘လုပ္ငန္း ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးအေျဖရႇာၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရတယ္’ လုိ့ အမႈေဆာင္ အရာရႇိခ်ဳပ္က ဆုိပါတယ္။ Premier Technologies က အမႈေဆာင္အရာရႇိေတြဟာ ရလဒ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈေတြ ရႇိခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိေတာ့ ေက်နပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ ငန္းစဥ္ထဲမႇာ လူတုိင္းက ပါ၀င္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ လုိ့ပဲ ျဖစ္တယ္။

လူေတြက သေဘာဆႏၵတူညီမႈကုိ သဟဇာတ ျဖစ္မႈနဲ့ တြဲျမင္ၾကေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ့ကေတာ့ ဆန့္က်င္ ဘက္သေဘာတရားကုိ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ေျဖရႇင္းတဲ့အခါ ဇြတ္အတင္း သေဘာတူညီမႈ ရဖုိ့ကုိပဲ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ ေရးပဋိပကၡကုိ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ပြားေစပါတယ္။ အမႈေဆာင္ အရာရႇိေတြ တစ္ခါတေလမႇာ သေဘာတူညီမႈရဖုိ့ဆုိတာ အၿမဲျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥလုိ့ လက္ေတြ့မက်တဲ့ အျမင္ေတြ ရႇိေန ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိသေဘာတူညီမႈရရႇိဖုိ့ အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆုိမႈဟာ အေတာမသတ္ႏုိင္တဲ့ အျငင္းပြားမႈကုိ ဦး တည္ေစပါတယ္။ Mega Software  ကုမၸဏီက အင္ဂ်င္ နီယာဌာန ဒုဥကၠ႒က ‘သေဘာထားတူညီမႈဆုိတာ လူတုိင္း မႇာ ဗီတုိအာဏာရႇိတာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္ တုိ့ထုတ္ကုန္ေတြက ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သလုိ ေစ်းကလည္း အရမ္းႀကီးတယ္’ လုိ့ ဆုိပါတယ္။ Andromeda ကုမၸဏီက အမႈေဆာင္အရာရႇိခ်ဳပ္ကေတာ့ သေဘာဆႏၵတူညီမႈကုိ ရယူ ခ်င္ခဲ့ေပမဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ မၾကာခဏေပၚေပါက္ ေနခဲ့တယ္။ လေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ား အေေခ်အတင္ျငင္းခံုမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ထိပ္ပုိင္းမန္ေန ဂ်ာတခ်ဳိ႕ လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးတဲ့ ထိတုိင္ေအာင္ စိတ္ပ်က္စရာေတြေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ့က ဘယ္လုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ကုိ လုိခ်င္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အျမင္႐ႈေထာင့္တစ္မ်ဳိး ကုိကုိင္ စြဲတဲ့ အမႈေဆာင္အရာရႇိအေတာ္မ်ားမ်ား ကုမၸဏီက ႏုတ္ ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္က်မႇ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သေဘာဆႏၵတူညီမႈရရႇိဖုိ့ ႀကိဳးစားျခင္းရဲ႕ အဖုိးအခကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းထိခုိက္နစ္ နာခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္တယ္။

သေဘာထားတူညီမႈကုိပဲ မရမကရႇာေဖြေနတဲ့ အဖြဲ့တစ္ခုမႇာ အလုပ္ၿပီးစီးဖုိ့ ေနာက္ဆံုးသတ္မႇတ္ထားခ်ိန္ ေတြ (Deadlines)  ဟာ အမႈေဆာင္အရာရႇိေတြကုိ မ်မ်တတ လုပ္ကုိင္တတ္မႈကေနေသြဖည္ေစၿပီး အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မႇတ္တဲ့ေနရာမႇာ အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္မႈကုိ အားအင္ခ်ိနဲ့ပါတယ္။ Adromeda ကုမၸဏီက အမႈေဆာင္အရာရႇိေတြဟာ လေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ား သူတုိ့ ရဲ႕လုပ္ငန္းနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါတဲ့လားရာလမ္းေၾကာင္းေတြ အေပၚမႇာ တူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ့ကုိေတာ့ သူတုိ့ အာ႐ုံ မစုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ့ အီေလးဆြဲေနခဲ့ၾက ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမႇာ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းက သတ္ မႇတ္ထားတဲ့ Deadline ေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့  အမႈ ေဆာင္အရာရိႇခ်ဳပ္က အေစာပုိင္းေဆြးေႏြးမႈ ေတြထဲမႇာ တစ္ခါမႇ မပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကုိ ပံုစံခ်သတ္မႇတ္ ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ထင္ထားတဲ့အတုိင္းပဲ အဖြဲ႕၀င္ေတြက စိတ္ပ်က္ၿပီး စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးျဖစ္ကုန္ၾက တယ္။ အကယ္၍ သူတုိ့အေနနဲ့ သေဘာတူညီမႈရဖုိ့ မရ မက ႀကိဳးစားတာမ်ဳိး သိပ္မလုပ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ အမႈေဆာင္ အရာရႇိခ်ဳပ္အေနနဲ့ Deadline ေၾကာင့္ ဖိအားမ်ားၿပီး အခု လုိတစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့မႇာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

ဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ျပည့္၀နဲ့ တရားမ်တ မႈအေနအထားတစ္ရပ္ကုိ ဘယ္လုိဖန္တီးမ လဲဆုိတာက စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။ လူတုိင္းရဲ႕သေဘာထားအျမင္နဲ့အတူ  အေရးပါတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈပါ ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တရားမ်တမႈအေနအထားဟာ လူအမ်ားစုအတြက္ အလြန္အေရး ပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ေတြဟာ တရားမ်တမႈရႇိ တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကေန ထြက္ေပၚလာတယ္လ့ုိ သူတုိ့ယံုၾကည္ ရင္ေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ့ အဲဒီရလဒ္ေတြကုိ သူတုိ့ မႀကိဳက္ေပမဲ့ လက္ခံဖုိ့ဆႏၵရႇိၾကပါတယ္။ လူအမ်ားစုက သူတုိ့ရဲ႕သေဘာထားအျမင္ေတြကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး စဥ္းစားေပးေစခ်င္ၾကေပမဲ့ သူတုိ့ရဲ႕ သေဘာထား အတုိင္း အၿမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ့ေတာ့ မေမ်ာ္လင့္ထားၾကပါ ဘူး။ ဒါဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့သ ေဘာတူညီခ်က္ရယူရာမႇာ ေတြ႕ရေလ့ရႇိတဲ့ အေနအထားပဲျဖစ္တယ္။’ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕သေဘာထား ကုိ တင္ျပခြင့္ရတာကုိပဲ ေက် နပ္မိတယ္’ လုိ့ Star Electronics   ကုမၸဏီက အမႈေဆာင္ အရာရႇိတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ ရယူတာဟာ တရားမ်တမႈအေနအထားအျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပဋိ ပကၡကုိ တားဆီးေပးတဲ့ အျခားအေရးပါတဲ့အေၾကာင္းအရာ အမ်ားႀကီးရႇိပါတယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သေဘာဆႏၵ တူညီမႈမႇာ ပဋိပကၡကုိ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္လုိ့သာ သတ္မႇတ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာလုိ့ မယူဆပါဘူး။ ဒါဟာ ခ်မႇတ္လုိက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုက အဖြဲ႕အစည္းမႇာရႇိတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရႇိလာတဲ့အခါမႇာ မန္ေနဂ်ာေတြကုိ ပုိမုိလႊမ္းမုိးႏုိင္ခြင့္ရႇိေစၿပီး ေရြခ်ယ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖုိ့ အတြက္ သူတုိ့ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြကုိလည္း မ်မ်တတ နားေထာင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ တရားမ်တမႈရႇိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႇတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းရဲ႕ အုိင္ဒီ ယာေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဆြး ေႏြးခြင့္ရရႇိေစသလုိ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ဘယ္လုိခ်မယ္ဆုိတာကိုလည္း လူတုိင္းကုိ အေသးစိတ္ ရႇင္းရႇင္းလင္းလင္း သိေစခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္ ၀တဲ့သေဘာဆႏၵတူညီမႈဟာ ျမန္ဆန္မႈရႇိပါတယ္။ သေဘာ ဆႏၵတူညီမႈရယူဖုိ့လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ အဆံုးမ သတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေလးကန္ဖင့္ႏြဲမႈျဖစ္ေပၚေစ သလုိ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အက်ဳိးမရႇိတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြနဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြ ကုိ စိတ္ပ်က္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာေတြအေနနဲ့ သူတုိ့ရဲ႕ စိတ္ပ်က္အားမလုိအားမရ ျဖစ္မႈေတြကုိ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ပဋိပကၡေျဖရႇင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကာင့္လုိ့ မသတ္မႇတ္ဘဲ သူ တုိ့ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေတြ ေၾကာင့္လုိ့ အျပစ္ပံုခ်မႈနဲ့ အဆံုးသတ္သြားတာဟာ အံ့ၾသစ ရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

 

 

ပဋိပကၡ၊ အခ်ိန္ (ျမန္ႏႈန္း) နဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ခ်ိတ္ ဆက္ျခင္း

ပညာေရးဆုိင္ရာသုေတသနအဖြဲ့ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ ရႇိခ်က္အရ အေၾကာင္းအရာကိစၥေတြမႇာ ပဋိပကၡ ေတြျဖစ္ေပၚ တာဟာ ထိပ္ပုိင္းစီမံခန့္ခြဲမႈအဖြဲ့ေတြမႇာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရႇိ႐ုံသာ မကဘဲ အေရးပါတဲ့အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပဋိပကၡ ေတြေၾကာင့္ အမႈေဆာင္အရာရႇိေတြဟာ စံုလင္တဲ့ သတင္းအ ခ်က္အလက္ေတြ၊ အေၾကာင္းကိစၥေတြအေပၚမႇာ အတြင္းက် က်နားလည္မႈနဲ့ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေျဖရႇင္းမႈနည္းလမ္းေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ား ရရႇိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ့ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြမႇာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါပဲ။ ဒါ့အ ျပင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈနည္းရင္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မႇတ္ဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းတယ္ဆုိတာကုိ အဲဒီအျဖစ္ အပ်က္က ထင္ထင္ရႇားရႇားေဖာ္ျပေနပါတယ္။  ေရငုံႏႈတ္ပိတ္သေဘာတူ မႈ (Groupthink)   ဟာ လုပ္ငန္းႀကီး ေတြနဲ့ အစုိးရအဖြဲ့အစည္း ေတြရဲ႕ မူ၀ါဒ႐ုတ္ျခည္းၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆန့္က်င္ဘက္သေဘာရႇိေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥေတြအေပၚမႇာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပဋိပကၡ (Healthy Conflict)  ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အဖြဲ့ေတြဟာ ပုိမုိေကာင္း မြန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ခ်မႇတ္ႏုိင္ၾက တာကုိ ေလ့လာေတြ႕ရႇိရပါတယ္။

ပဋိပကၡမရႇိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္အေရးပါမႈလည္း ရႇိမႇာမဟုတ္ပါဘူး။ မန္ေနဂ်ာ ေတြဟာ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ သီးသန့္ေနလုိၿပီး အေပၚယံ သေဘာနဲ့ပဲ သဟဇာတျဖစ္ေနပံုေပၚပါတယ္။ တကယ္တမ္း ကေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းဟာ သေဘာထားတူညီမႈမရႇိလုိ့သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါ၀င္ စားမႈရႇိတာနဲ့ သီးသန့္ ခပ္ခြာခြာေနလုိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ့ေတြ႕ရႇိခဲ့ရပါတယ္။ အေရးပါတဲ့ ပဋိပကၡကုိ အားေပးျမႇင့္တင္မႈမရႇိတဲ့ အဖြဲ့ေတြဟာ အဆံုးစြန္ အေနနဲ့ ည့ံဖ်င္းတဲ့စြမ္းေဆာင္မႈကုိပဲ ရရႇိၾကပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ့ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမႇာ ပဋိပကၡနည္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖုိ့ ေမ့ေလ်ာ့တာမ်ဳိး၊ ဒါမႇမဟုတ္ သူတုိ့ရဲ႕ မပာာ ဗ်ဴဟာက်တဲ့အေနထားရဲ႕ အေရးပါတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာ ေတြကုိ သေဘာ႐ုိးနဲ့ မသိတာမ်ဳိးျဖစ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ မႇန္ကန္မႈမရႇိဘဲ အကန့္အသတ္အတားအဆီးျဖစ္ ေစတဲ့ယူဆခ်က္ေတြကုိ ေမးခြန္းထုတ္ဖုိ့၊ ဒါမႇမဟုတ္    အျခားအေရးပါအရာေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြနဲ့ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သူတုိ့ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မၾကာခဏဆုိသလုိ ၿပိဳင္ဘက္ေတြက လြယ္လြယ္ကူကူခန့္မႇန္းသိရႇိႏုိင္တာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။

အရႇိန္အဟုန္ျမင့္မားတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြမႇာ အခ်ိန္ ေတြကုိ မျဖဳန္းတီးပစ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေၾကာင္းအရာ ကိစၥေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ပုိမုိက်ယ္ ျပန့္တဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ အားေပးျမႇင့္တင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကပဲ ေအာင္ျမင္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ    အမ်ားဆံုးခ်မႇတ္ႏုိင္သူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ့ အေရးပါတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးပဋိပကၡေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Credit to ၿငိမ္းေသာ္ထူး (CEO Myanmar Magazine)

http://baganmart.com/

 

Follow Us