Habit ႐ုံးမဆင္းခင္ လုပ္တဲ့ အလုပ္ ၁၄ မ်ဳိး

ေအာင္ျမင္သူေတြ ႐ုံးမဆင္းခင္ ေနာက္ဆုံး ၁၀ မိနစ္အတြင္းမႇာ လုပ္တဲ့ အလုပ္ ၁၄ မ်ဳိး

သင္ ႐ုံးတက္(အလုပ္လုပ္)တဲ့ေန႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံး ၁၀ မိနစ္မႇာ နာရီကုိစုိက္ၾကည့္ၿပီး အလုပ္ဆင္းဖို႔ စကၠန္႔ဘယ္ေလာက္လုိေသးသလဲ ေရတြက္ေနတာမ်ဳိး သင္လုပ္ေကာင္းလုပ္ဖူးမႇာပါ။ ဒါမႇမဟုတ္လည္း သင္ဟာ ေနာက္ဆုံးမိနစ္စကၠန္႔အထိ အလုပ္ေတြဖိလုပ္ၿပီးေတာ့မႇ သင့္ပစၥည္းပစၥယေတြကုိ ေကာက္သိမ္းၿပီး သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ လုံး၀ႏႈတ္မဆက္ဘဲ တံခါးေပါက္ဆီ ေျပးခ်င္ေျပးသြားမႇာေပါ့။ အဲဒီ လုပ္ရပ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သင္လုပ္ဖူးတယ္ဆုိရင္ သင့္တစ္ေန႔တာရဲ႕ေနာက္ဆုံးမိနစ္ကုိ သင္ျပန္လည္ သုံးသပ္အကဲျဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။ ''သင့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရက္ တစ္ေန႔တာကုိ အဆုံးသတ္ပုံသတ္နည္းက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေန႔ရဲ႕က်န္တဲ့အခ်ိန္က သင့္စိတ္အေျခအေနကုိ ခ်ိန္ညႇိသတ္မႇတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက သင့္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈပိုင္း သင့္ရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမႈနဲ႔ အဲဒီညက် သင္အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ရာမႇာ သက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မယ္''လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာသူနဲ႔ You Can't Be Serious စာအုပ္ေရးသူ Michael Kerr က ေျပာပါတယ္။

၁။ လုပ္ရမယ့္ကိစၥအလုပ္ေတြကုိ Update လုပ္ၾကတယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အဲဒီစာရင္းေတြကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကဘူးလုိ႔ Tame Your Terrible Office Tyrant စာအုပ္ေရးသူ Lynn Taylor က ရႇင္းျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး ၁၀ မိနစ္အတြင္းမႇာ တစ္ေန႔တာရဲ႕ ရည္မႇန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ သူတုိ႔ႏႈိင္းယႇဥ္စစ္ေဆးၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ျဗဳန္းခနဲ ထျပန္ၿပီး၊ တစ္ေန႔တာကိစၥအားလုံးကုိ နက္ျဖန္မနက္ မႇတ္မိဦးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မယ့္အစား လက္ရႇိ အခိုက္အတန္႔မႇာပဲ ေနာက္ဆုံးစာရင္းကုိ စစ္ေဆးျပင္ဆင္ ေရးမႇတ္ၾကတယ္။

၂။ သူတုိ႔ရဲ့အလုပ္စားပြဲနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ (Desktop) တို႔ကို စနစ္တက် ထားရႇိတယ္။

သင္ဟာ စနစ္တက်လုပ္မထားရင္ သင့္စီမံကိန္းေတြ လက္စသတ္ဖုိ႔ ပုိၾကာတတ္ပါတယ္။ စနစ္က်သပ္ရပ္တဲ့ အလုပ္စားပြဲနဲ႔ Desktop ကြန္ပ်ဴတာတုိ႔ထားရႇိတာက သင့္စိတ္ကုိ ပုိၾကည္လင္စြာေတြးေခၚၿပီး ပုိမုိထိေရာက္စြာ ဦးစားေပးႏုိင္စြမ္းရႇိေစလိမ့္မယ္။ အေရးပါတဲ့ မႇတ္တမ္းေတြကုိ သင္လုိအပ္တဲ့အခါ လ်င္ျမန္စြာ ရႇာေတြ႕ဖုိ႔လည္း အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ ပုံႏႇိပ္မႇတ္တမ္းစာေတြကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သင္လုိအပ္တဲ့အခါ ပုိၿပီး လြယ္ကူထိေရာက္စြာ ရယူႏုိင္ေအာင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။

၃။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးခဲ့သမွ်ကုိ ျပန္သုံးသပ္တယ္။

သင္လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ကိစၥကုိ အာ႐ုံစုိက္႐ုံမွ်မကဘဲ သင္လုပ္ခဲ့ၿပီးသမွ်ကုိ ျပန္သုံးသပ္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ Taylor ကေျပာပါတယ္။ ''အထူးသျဖင့္ ပင္ပန္း႐ႈပ္ေထြးတဲ့ေန႔မႇာ သင္လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကုိ တစ္မိနစ္အၾကာ ျပန္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းက သင္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိေစၿပီး၊ သင္ထင္တာထက္ ပုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အသိေပးႏုိင္ပါတယ္''လုိ႔ Michael Kerr က ေျပာပါတယ္။

၄။ ကုန္ဆုံးသြားတဲ့ တစ္ေန႔တာကုိ တဒဂၤစားၿမဳံ႕ျပန္တယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ တစ္ေန႔တာမႇာ သူတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေျဖရႇင္းခဲ့သမွ် အလုပ္ေတြကုိသာ စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ၊ ကိစၥ၀ိစၥေတြဟာ ဘယ္ေနရာမႇာ ဘာေၾကာင့္မႇန္ကန္ၿပီး ဘာေၾကာင့္လြဲေခ်ာ္ေၾကာင္း သူတုိ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ''ပါးနပ္တဲ့သူေတြက သူတုိ႔ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းမျပဳရင္ သူတုိ႔မႀကီးပြားႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိၾကတယ္''လုိ႔ Taylor က ေျပာပါတယ္။

၅။ အေရးတႀကီး ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈေတြကုိ စိစစ္ၾကတယ္။

႐ုံးဆင္းခ်ိန္မႇာ သင္ႏြမ္းနယ္ေနေပမဲ့ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈေတြက ၀င္လာမစဲတသဲသဲ။ တခ်ဳိ႕က အေရးတႀကီးကိစၥ၊ တခ်ဳိ႕က အေရးမႀကီးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အားလုံးက အခ်ိန္ကပ္ၿပီး ေရာက္လာတာပါ။

''ဒါဟာ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈကြၽမ္းက်င္ရည္ကုိ စမ္းသပ္တာပါ။ ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ ဘယ္ဟာကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊ ဘယ္ဟာကုိ ေဘးဖယ္ထားရမလဲ သိၾကတယ္''လုိ႔ Taylor ကေျပာပါတယ္။ သင္နဲ႔သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြဟာ ခပ္ၾကာၾကာ စကားစျမည္ေျပာဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ နံနက္ခင္းကုိ ပုိလုိလားၾကမႇာပါ။ အဲဒီလုိ ၾကာၾကာေျပာရမယ့္ကိစၥကုိ ေနာက္ေန႔မနက္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ဒီည သင့္ရဲ႕လက္ငင္းတုံ႔ျပန္မႈကုိ ျပန္သုံးသပ္ခြင့္ရေစလိမ့္မယ္။

၆။ သူတုိ႔ဟာ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈအၿမဲရႇိၾကတယ္။

''ဒီအခ်ိန္ပိုင္းက သင့္စိတ္ေလလြင့္ႏုိင္တဲ့ ဂႏၳ၀င္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔တာကုန္ဆုံးေတာ့ သင္ဟာ သိပ္ၿပီးမဖ်တ္လတ္ေတာ့ပါဘူး''လုိ႔ Taylor က ေျပာပါတယ္။ ႐ုံးဆင္းခါနီးမႇာ အလုပ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမႇာ ပါ၀င္ပတ္သက္တာ၊ ဒါမႇမဟုတ္ အာ႐ုံေထြျပားတာေတြ အျဖစ္မခံပါနဲ႔။

၇။ မနက္ျဖန္အတြက္ အေျခခံရည္မႇန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကုိ သူတုိ႔က သတ္မႇတ္ၾကတယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ ေနာက္ေန႔မနက္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကိစၥေတြကုိ စာရင္းလုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေန႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံရည္မႇန္းခ်က္ေတြကုိ သူတုိ႔ဘာသာ အသိအမႇတ္ျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္။ သင့္ေခါင္းထဲမႇာ ကိစၥႏႇစ္ခုသုံးခုေလာက္ ရႇိခ်င္ရႇိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေန႔မနက္က် သင္အလုပ္စလုပ္ရမယ့္ အဓိကအလုပ္ကို စာနဲ႔ေရးမႇတ္ထားပါ။

၈။ လက္ရႇိအခ်ိန္နဲ႔ ေနာက္ေန႔မနက္ပုိင္းအတြင္း သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ အသိေပးထားၾကတယ္။

အေအာင္ျမင္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိဆက္သြယ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ တစ္မိနစ္ေလာက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ သင္ဟာ SMS ၊ အီးေမးလ္၊ ဒါမႇမဟုတ္ တယ္လီဖုန္းတစ္ဆင့္သုံးၿပီး သင့္႐ုံးနဲ႔ လုံး၀အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာ့မႇာလား၊ဒါမႇမဟုတ္ ႁခြင္းခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ထားရႇိမႇာလား။ ဒီဟာက တစ္ရက္နဲ႔ တစ္ရက္ မတူႏုိင္ဘူး။ အေျဖမႇန္က တစ္ခုတည္း မရႇိဘူး။ သင့္ကုိယ္သင္ေမးရမယ့္ အေရးႀကီးဆုံးေမးခြန္းက ''ငါ့အလုပ္နားခ်ိန္အတြင္း ငါစိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ အမ်ားဆုံးရဖုိ႔ ဘယ္လုိဆက္သြယ္ထိေတြ႕ခြင့္မ်ဳိး ထားေပးရင္ေကာင္းမလဲ ဆုိတာပါ။''

၉။ ေနာက္ေန႔မနက္မႇာ သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္အစီအစဥ္ဇယားကုိ ျပန္သုံးသပ္ၾကတယ္။

သင္႐ုံးေရာက္မႇ ငါးမိနစ္အတြင္း အစည္းအေ၀းႀကီး တက္စရာရႇိတယ္ဆုိတာသိတာဟာ သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာစတင္ဖုိ႔ အဆုိးဆုံးအခ်က္ျဖစ္တယ္။ ''ေအာင္ျမင္သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္ဖုိ႔သိၾကတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက အဲဒီတစ္ေန႔တာမႇာ ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ႀကိဳတင္မႇန္းဆၾကည့္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္''လုိ႔ Ker ကေျပာပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာက ေနာက္ေန႔အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပုိရႇိ၊ ပုိယုံၾကည္ၿပီး ဖိစီးမႈနည္းပါးေစလိမ့္မယ္။

၁၀။ သူတုိ႔ကုိ သူမ်ားေတြ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရေအာင္ သူတုိ႔မလုပ္တတ္ၾကဘူး။

သင္ကတိေပးထားတဲ့စာတြဲကုိ သင္ေပးပုိ႔တာကို သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္က သင့္ကုိ တစ္ညလုံး ေစာင့္ေနရမႇန္းသိရင္ သင္ဘယ္လုိခံစားရမလဲ၊ သင္႐ုံးဆင္းသြားၿပီး၊ အဲဒီစာတြဲကလည္း ေရာက္လာႏုိင္ဖြယ္မရႇိမႇန္း ေနာက္ဆုံးက်မႇ သိရမယ္ဆုိပါစုိ႔။ ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ သူတုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့အလုပ္တုိင္းကုိ ၿပီးစီးေအာင္မလုပ္ၾကပါဘူး။ ဒါမႇမဟုတ္ သူတုိ႔ ျပန္စာပုိ႔မယ္ဆုိတဲ့ အီးေမးလ္တုိင္းကုိလည္း အေၾကာင္းမျပန္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ အဲဒီကိစၥမလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ ဒီေန႔အီးေမးလ္ကုိ စာမျပန္ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ့ သူမ်ားေတြကုိ အသိေပးၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိလည္း ေျပာျပၾကတယ္။

၁၁။ သူတစ္ပါးကုိ သူတုိ႔က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္။

သိပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြဟာ ေက်းဇူးတရားနဲ႔ အသိအမႇတ္ျပဳမႈဆုိတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚ တည္ရႇိပါတယ္။''႐ုံးဆင္းခ်ိန္မႇာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာတဲ့အက်င့္ဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမႈအဆင့္ကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး သင္နဲ႔ တျခားသူေတြကုိ ရႊင္လန္းစြာျဖင့္ အိမ္ျပန္ခြင့္ရရႇိေစမႇာပါ''လုိ႔ Ker က ေျပာပါတယ္။

၁၂။ သူတုိ႔က ႐ုံးဆင္း/အိမ္ျပန္တုိင္း ႏႈတ္ဆက္သြားၾကတယ္။

ရင္းႏႇီးခင္မင္စြာ ''ေကာင္းေသာညပါ''ကုိ ေျပာတာဟာ ဘာမႇအပန္းမႀကီးလႇပါဘူး။ သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ဘဲ သင့္အလုပ္ရႇင္သူေဌးနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြကုိ သင္ဟာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးရာေရာက္ပါတယ္လုိ႔ Taylor က ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သင္ဟာ အလုပ္ၿပီးလုိ႔ အိမ္ျပန္ေတာ့မႇာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ အသိေပးႏႈိးေဆာ္သလုိလည္း ျဖစ္တယ္။

၁၃။ သူတုိ႔က အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာေတြ ထားရစ္ခဲ့ၾကတယ္။

''သင္မျပန္ခင္ သင္ၿပံဳးလုိက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္လုိက္ပါ''လုိ႔ Taylor က အႀကံေပးပါတယ္။ သင့္တြဲဖက္လုပ္သားေတြနဲ႔အတူ ႐ုံးဆင္းေတာ့  သင့္အၿပံဳးက သင့္ရဲ႕ ပုိၿပီးတက္ႂကြလန္းဆန္းမႈကုိ ဖြင့္ဟျပဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တစ္ေန႔တာကုန္ဆုံးတဲ့အခါ အထင္ႀကီးေလးစားမႈ ထားရစ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါက ေနာက္ေန႔ မနက္အထိ စြဲထင္ေနလိမ့္မယ္။

၁၄။ သူတုိ႔က အမႇန္တကယ္ပဲ ထြက္ခြာသြားၾကတယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ဖုိ႔ ျဖားေယာင္းမႈကုိ ေရႇာင္ရႇားၾကပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ ဘ၀အတြက္ ခ်ိန္ခြင္လ်ာတည့္မတ္မႈ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးမႇန္း သူတုိ႔သိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မႇာ ႐ုံးဆင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ''မနက္ျဖန္က် သင္လိုအပ္မယ့္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြရဲ႕ အဆင့္ကုိ ႐ုံးမႇာ သင္အေၾကာင္းမဲ့ ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ေနျခင္းက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္''လုိ႔ Taylor က ရႇင္းျပပါတယ္။

စိုးညြန္႔ေဇာ္ CEO Magazine

www.baganmart.com

Follow Us