၂၁ ရာစုရဲ႕ E-Business Strategy

 

 E–BUSINESS STRATEGY - ၂၁ ရာစု အြန္လုိင္းစီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေခတ္မွာ E-Business မဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ အခ်ိန္ထိေရာက္မႈ၊ သတင္းျမန္ဆန္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈ၊ သတင္းတိက်ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အက်ိဳးရွိမႈ စတဲ့ အခ်ိန္တုိတုိအက်ိဳးရွိရွိ (Efficiency & Effectiveness) ပုံစံေတြနဲ႔ ျမန္ဆန္ေခတ္မွီတဲ့ 21 Century ကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနတာ အားလုံးေတြ႔ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

 (3-I) ေခတ္ရဲ႕ Internet, IT, International ဆုိတဲ့ တုိးတက္လာမႈနဲ႔အညီ ထြန္းသစ္စ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြသာမက၊ ေက်ာင္းပညာေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ အဖက္ဖက္မွာ E-Business ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ရာအၾကံျပဳရင္းနဲ႔ ပုိမုိျမန္ဆန္ထိေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ကမၻာ့လူဦးေရ (သန္း ၇၀၀၀) ေက်ာ္မွာ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈဟာ (သန္း ၃၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး၊ ျမန္မာ့လူဦးေရး (သန္း ၅၀) ေက်ာ္မွာ အင္တာနက္သုံးစြဲလာမႈ (၃-သန္း) ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ကုိ အေျခခံၿပီး ေအာင္ျမင္ တုိးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္လွ်င္ အြန္လုိင္းနည္းပညာျဖင့္ Billion ႏွင့္ခ်ီၿပီး ႏုိင္ငံ၀င္ေငြကုိ ရွာေဖြေပးေနတဲ့ SMEs စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံး၀င္လာတဲ့ Website ေတြကုိ ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရီကန္ႏုိင္ငံ US မွာဆုိရင္ EBay.com and Amazon.com၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ China မွာ Alibaba.com အိႏိၵယႏုိင္ငံ India မွာ TradeIndia.com Craftsvilla.com ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Thai မွာ Thaitrade.com ဆုိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီးပြားေရးသုိ႔မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ျခင္းဟာ (အင္တာနက္စီးပြားေရး) ပုံစံကုိ ေကာင္းစြာအသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တည္းက တရုတ္ျပည္ Alibaba.com မွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ :248 Billion $ (ျမန္မာ၏ GDP ၂၀-ဆ ခန္႔) ထက္မ်ားစြာ သာလြန္ေနတာကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္ရွိမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အြန္လုိင္းကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ BaganTrade.com (B2B International Trading Platform) နဲ႔ BaganMart.com ရဲ႕ (နည္းပညာ + သတင္းအခ်က္အလက္ + ေစ်းကြက္) ေပါင္းစပ္မႈနဲ႔အတူ ဖန္တီး လာျခင္းဟာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္က်ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းကြက္ေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး တစ္ခုဟာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာ- နည္းပညာ - ေအာင္ျမင္မႈ/က်ရႈံးမႈစတဲ့ အရာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔စရာ မလုိပဲ အလြယ္တကူရႏုိင္ျခင္းကေတာ့ ၾကီးမားတဲ့အခြင့္အလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးမွာ E-Business မဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး၊ အစုိးရလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း E-Government မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ တုိင္းေသဒၾကီးအဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ၊ ၀န္ၾကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း သတင္းခ်ိတ္ဆက္ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္မႈ၊ တကၠသုိလ္အဆင့္ပညာသင္ၾကားေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း-ကုမၼဏီမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀မႈ၊ ျပည္သူလူထုသုိ႔သတင္းထုတ္လြင့္ေပးႏုိင္မႈ စတဲ့ Information Management System ပုံစံနဲ႔ ထိေရာက္မွန္ကန္ျခင္း၊ ေကာလဟာလ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခ်ိန္ကုိက္လုပ္ကုိင္ၿပီးစီးႏုိင္ျခင္း၊ စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္းေတြကုိလည္းရရွိႏုိင္မွာဧကန္မလြဲပါပဲ။ ၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွ ျမန္မာနဲ႔အျပိဳင္တုိးတက္ခဲ့တဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ ယခုအေနအထားမွာ E-Visa, Paperless Trade Facilitation, E-Payment System, E-Zlink Card MRT စသည္ျဖင့္ တုိးတက္ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစဖုိ႔ အြန္လုိင္းမဟာဗ်ဴဟာေတြ ကုိ အသုံးခ်ထားတာကုိ ျမင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

E-commerce ဆုိတဲ့ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာာမွာေတာ့ B2B ဆုိတဲ့ (Business to Business - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွ စီးပြားေရးရွင္မ်ားသုိ႔) ေနာက္တခုကေတာ့ B2C ဆုိတဲ့ (Business to Consumer - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွ စားသုံးသူသုိ႔) စတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ထိေရာက္ျမန္ဆန္တဲ့ ေစ်းကြက္ကုိေဖာ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ထုတ္လုပ္သူ - ကုိယ္စားလွယ္ - လက္လီ/ လက္ကား - စားသုံးသူ ဆုိတဲ့ ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္မွာ B2B ပုံစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူမွ ေစ်းကြက္ၾကီးမားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔ တဆင့္ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းပါပဲ။ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီစြာနဲ႔ ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရးသုိ႔ ဦးတည္ေနၾက တဲ့ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အနာဂတ္မွာလည္း (Facebook, Website, Email, TV Channel, Media, DVD, Application) စတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔အတူ စီးပြားေရး + နည္းပညာေပါင္းစပ္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးလုိက္ပါတယ္။

credit: entrepreneursme.com

www.baganmart.com

Follow Us