ျပည္ပေရာ္ဘာတင္သြင္းရန္လိုေၾကာင္းIndia လုပƟ

ျပည္ပမွ သဘာ၀ေရာ္ဘာ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္တြင္းတာယာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကား

ျပည္ပမွ ေရာ္ဘာတင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈၾကား ကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရာ ေရာက္ေစတယ္လို႔ တာယာထုတ္လုပ္သူမ်ားနဲ႔  ေရာ္ဘာ အေျခခံထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေျပာၾကားပါ တယ္ ။ ျပည္ပေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈသည္ အလြန္အကြၽံျဖစ္ေန တယ္လို႔ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသင္းရဲ႕ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္အေပၚေရာ္ဘာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျပည္တြင္း၌ ေရာ္ဘာသိုေလွာင္ထားတဲ့ပမာဏမွာ   လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ေရာ္ဘာဘုတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ  ကိန္း ဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ပထမ  ၁၁ လ တာကာလအတြင္း ျပည္ပ မွ ေရာ္ဘာ တင္ သြင္းမႈပမာဏသည္ျပည္တြင္းေရာ္ဘာထြက္ရွိမႈနဲ႔အသံုးျပဳမႈ ပမာဏကြာဟခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ျပည္တြင္းေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာတာနဲ႔အမွ် ေရာ္ဘာ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ပ မွတင္သြင္းတဲ့ ေရာ္ဘာကိုသာအားကိုးရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့   ျပည္ပမွ ေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္ထားျခင္းဟာ အက်ပ္အတည္းတစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္ေနသလို အဲဒီႏႈန္းဟာလည္း  ကမၻာမွာအျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္စ   ဧၿပီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈၾကား ကြာဟမႈဟာ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒဒသမ ၆၇သိန္းရွိၿပီး ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈ ပမာဏဟာ ၃ ဒသမ ၉၃ သိန္းရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ပမွ အလြန္အကြၽံတင္သြင္းေနတယ္လို႔ ေျပာဆို၍မရႏိုင္ပါဘူးလို႔ ယာဥ္ယႏၲရားသံုး တာယာထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း  (Automotive Tyre Manufactures's Associaion-ATMA) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္Rajiv Budhraya  က ေျပာပါတယ္။သဘာ၀ေရာ္ဘာ တင္သြင္းခြန္ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ တာယာ တင္သြင္းခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္း  နည္းေနျခင္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ျပည္ပမွာ တာယာမ်ား ပရမ္းပတာတင္သြင္းၿပီးပိုလွ်ံစုပံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔တူတယ္လို႔ Budhraya ေျပာ ၾကားပါတယ္။တာယာတင္သြင္းမႈ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္ ၉ လအတြင္း လစဥ္ ထရပ္နဲ႔ ဘတ္စ္ကား သံုးတာယာ တစ္ သိန္းေက်ာ္တင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာဆိုလွ်င္တာယာလိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တာယာတင္သြင္းမႈက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ATMA အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။All India Rubber Industries Association &JU (AIRIA) ဥကၠ႒ Mohinder Gupta  က  အစိုးရက သဘာ၀ ေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ့ အတြက္ ေရာ္ဘာ ကုန္ၾကမ္းရရွိရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းေရာ္ဘာ ထြက္ ရွိမႈက ေရာ္ဘာထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သံုးစြဲရန္ အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

credit: CMK (Ministry of Commerce) 

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us