သင့္လုပ္ငန္းကို ဘာေၾကာင့္ Online ေပၚတင္သင့္သ&#

သင့္လုပ္ငန္းကို ဘာေၾကာင့္ Online ေပၚတင္သင့္သလဲ?

 

ခုလို တိုးတက္လာတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာလဲ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီလို အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ သာမန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြဟာ လံုေလာက္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြလဲ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အင္တာနက္ေပၚမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရယူထားဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ သင့္လုပ္ငန္းကို ဘာေၾကာင့္ Online ေပၚတင္သင့္သလဲ ဆိုတာ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ေရးသားေပးထားပါတယ္။

 

(၁) ေစ်းကြက္အသစ္ျဖစ္ျခင္း

အင္တာနက္ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြျဖစ္ထြန္းလာပါတယ္။ ေစ်းကြက္ဟာအရင္ကထက္ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာသလို ပိုၿပီးေတာ့လဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတာ လြယ္ကူလာေစပါတယ္။

 

(၂) အင္တာနက္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာျဖစ္ျခင္း

အခ်ိန္တိုအတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားကို ေၾကာ္ျငာႏိုင္တယ္၊ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းကို ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္တယ္ အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္တာနက္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ ့အေကာင္းဆံုးေနရာပါပဲ

 

(၃) ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္တိုးတက္လာျခင္း

ခုလို နိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရာင္းဝယ္လာႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ Online ေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွိေနျခင္းဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ပံုရိပ္ကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

 

(၄) ကိုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားကို ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း

အင္တာနက္ေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းရွိေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားအေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကိုယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၅) ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူ ေဖာ္ျပထားႏိုင္ျခင္း

ကိုယ့္ကုမၸဏီ၊ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို အင္တာနက္ေပၚမွာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္တဲ့အတြက္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အရမ္းအဆင္ေျပေစပါတယ္။

 

(၆) ကုန္က်စားရိတ္သက္သာျခင္း

Online ေပၚမွာတင္ ေဖာက္သည္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပင္ပကုန္က်စားရိတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဆိုင္ခန္းခ၊ ဂိုေထာင္ခ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စားရိတ္ စသည္တို႔ သက္သာေစပါတယ္။

 

(၇) ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း

Online ေပၚမွတဆင့္ ရံုးပိတ္ရက္မရွိ၊ ထိုင္ရာမထ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရာင္းအား ပိုမိုတက္လာေစပါတယ္။

 

(၈) ဝန္ေဆာင္ခစားရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈမရွိျခင္း

Online ဝန္ေဆာင္မႈစားရိတ္ေတြဟာလဲ အခမဲ့မွသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးပမာဏ အနည္းငယ္သာ ေပးသြင္းရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စားရိတ္ႀကီးျမင့္မႈမရွိပါဘူး။

 

(၉) မည္သည့္ေနရာမွမဆို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ကို ေရာင္းဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္မွာရွိဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ကိုယ္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕မွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မည္သည့္ေနရာကိုမဆို ေရာင္းဝယ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အရမ္းအဆင္ေျပေစပါတယ္။

(၁၀) ကမာၻႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း

အရင္ကလို ေနရာကြက္ကြက္ကေလးပဲ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္ကမာၻလံုးကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားနိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီအခ်က္ေတြဟာ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္းအတြက္ ရရွိႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းငယ္သာရွိပါေသးတယ္။ အျခားအျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာကိုေစာင့္ေနၾကမလဲ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အင္တာနက္မွာ အခမဲ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေပးေနတဲ့ www.baganmart.com ကို ခုပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ၾကရေအာင္။

Follow Us