ရန္ကုန္ရွိ ဓာတ္ေငြ႔လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ ၂&

ရန္ကုန္ရွိ ဓာတ္ေငြ႔လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ ၂ဝဝ ခန္႔ကို ယာယီလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမည္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ ၂ဝဝ ခန္႔ကို ယာယီ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းဌာနထံမွသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္ တင္သြင္းသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက် ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ပထမ အဆင့္အျဖစ္ (ဃ)ႏွင့္( င) လိုင္စင္မ်ားကို ယာယီ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ ယာယီလိုင္စင္မ်ားကို ရက္ ၁ဝဝ အ တြင္း အခမဲ့ ထုတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေရာင္းဝယ္ေရးအရာရွိမွ ႀကိဳတင္ စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ ယာယီလိုင္စင္ (ဃ) ရွိသည့္ဆိုင္ ေလးဆိုင္ႏွင့္ ယာယီလိုင္စင္ (င) ရွိသည့္ဆိုင္ ၁၈၆ ဆိုင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းေရာင္းဝယ္ေရး အရာရွိေတြရဲ႕ စာရင္းေကာက္ခံမႈအရ ယာယီလိုင္စင္ (င) ရွိတဲ့ ဆိုင္က ဒီေလာက္ရွိေပမယ့္ ရက္ တစ္ရာ အတြင္းမွာဆို ဒီအေရအတြက္ထက္ မ်ားႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုလုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ယာယီလိုင္စင္ အမ်ဳိးအစား (ဃ) ႏွင့္ (င) အခမဲ့ ထုတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနား၌ ၎က ဆိုသည္။

ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုင္စင္အမ်ဳိးအစား (ဃ) ျဖစ္သည့္ ျဖည့္တင္းၿပီး ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္အိုးမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံျဖင့္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ လိုင္စင္ (င) ျဖစ္သည့္ ျဖည့္တင္းၿပီး ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္အိုးမ်ားကို တိုက္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အရာရွိမ်ားကို စာရင္းေကာက္ခိုင္းထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

“အရင္တုန္းက လိုင္စင္မေပးေတာ့ တရားမဝင္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အခု ယာယီ လိုင္စင္နဲ႔ အခမဲ့ထုတ္ေပးလို႔ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေလးေတြ ရွိေနပါတယ္”ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ယာယီလိုင္စင္ (င) ျဖင့္ ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္အိုးမ်ားကို ဆိုင္ခန္းျဖင့္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေအာင္ႏိုင္သန္းက ဆိုသည္။

ယာယီ လိုင္စင္ရ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ကာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ဆိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းေစၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ (ဃ) ႏွင့္ (င) မ်ားကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္သည္။

credit: The voice weekly

www.baganmart.com

Follow Us