မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်း ျမင့္တ&#

ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး သံုးႏိုင္ငံတြင္ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်း ျမင့္တက္ႏိုင္ အာရွတိုက္၏ ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈ ထိပ္သီး
ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားတြင္ ဆိုးရြား ျပင္းထန္သည့္ မိုးေခါင္မႈ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ ထက္၀က္ခန္႔၏ အေျခခံ စားေသာက္ ကုန္
ျဖစ္ေသာ ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား က်ဆင္း လာကာ ကမၻာ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ လာဖြယ္ ရိွေနသည္။

ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္မားဆံုး အာရွ ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားတြင္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္စက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွသည့္ မိုးေခါင္မႈ
ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ကမၻာ့ ဆန္ထုတ္လုပ္ မႈမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်ဆင္း လာရန္ရိွေနသည္။
ကမၻာ့ ဆန္တင္ပို႔မႈ အျမင့္မားဆံုး အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အပူလိႈင္းျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသလို ဆန္တင္ပို႔မႈ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ထိုင္း
ႏုိင္ငံ တြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ မိုးေခါင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔ျပင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ မဲေခါင္ျမစ္ေရ ေလ်ာ့နည္းမႈေၾကာင့္
လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ား ေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဆန္ ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၃ သန္းခန္႔ကို ေရာင္း ၀ယ္
ေဖာက္ ကားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။“ေလာေလာဆယ္ ဆန္အထြက္ က်ေနေပမယ့္ အိႏိၵယနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာ ဆန္အပိုအလွ်ံ
မ်ားစြာရိွေနတာေၾကာင့္ ဆန္ေစ်း တက္လာတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အျမဲတမ္းေတာ့ ျဖစ္မေနႏိုင္ပါဘူး”ဟု အျပည္
ျပည္ ဆိုင္ရာေကာက္ပဲသီးႏွံ ေကာင္စီ (IGC) မွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ James Fell က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံ၏ ဆန္ လက္က်န္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ကာလ၌ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့က်ကာ တန္ခ်ိန္ ၁၉ သန္းသို႔ ေရာက္
ရိွဖြယ္ရိွေနၿပီး ၎ က်ဆင္းမႈ သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အႀကီးမား ဆံုး ႏွစ္အလိုက္က်ဆင္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္
စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ ထားသည့္ ႐ိုက္တာ၏ ဆန္းစစ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ သိရသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရာင္းလိုအား ပမာဏ မ်ားစြာ က်ဆင္းလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ လာေလ့ရိွသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အယ္လ္နီညိဳ
ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အာရွတိုက္၏ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပိတ္ပင္ရသည္အထိ
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔စဥ္က ကမၻာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား အလြန္အကြၽံျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဟတီႏိုင္ငံ ၌ စားနပ္ရိကၡာရရိွေရး အံုၾကြ မႈမ်ား ျဖစ္
ေပၚ ခဲ့ရသလို ဆန္တင္သြင္းမႈ ထိပ္သီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လည္း ဆန္၀ယ္ယူ ရရိွေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားစြာကို က်ီးလန္႔
စာစား ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါကာလက ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာ့တစ္၀ွမ္းတြင္ စားနပ္ ရိကၡာက်ပ္တည္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရ
သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ စံအမွတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ
ေရာက္ရိွခဲဲ့သည္။ ဆန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ အစားအစာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အျခား
သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ဳံ၊ ပဲပုပ္၊ ေျပာင္းဖူး စသည့္သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း လုိက္ပါျမင့္တက္ခဲ့ရသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္
ေပၚေနေသာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနေသးေသာ္လည္း ယခုလ အေစာပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္
ဆန္ေစ်း ႏႈန္းသည္ ဇူလိုင္လေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုး အျဖစ္ တစ္တန္လွ်င္ ၃၈၉ ဒသမ ၅ ေဒၚလာ ထိ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ၎ႏႈန္းထား
သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္ ၃၄၄ ေဒၚလာထက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါး သုေတသနဌာနမွ Bruce Tolentino က အာရွဆန္ လုပ္ငန္း၏ ခံႏိုင္ရည္အား
နည္းမႈ အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။“ေလာေလာဆယ္ မွာေတာ့ ဆန္ေစ်းဟာ တည္ၿငိမ္ေနပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အာရွ တိုက္က ဆန္အဓိကထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံမွာ ကပ္ေဘးတစ္ခုခု ၾကံဳလိုက္တာနဲ႔ ဆန္ေစ်းက တက္လာမွာပါ”
ဟု ၎င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယဆန္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အလြန္
အမင္း ပူျပင္းသည့္ရာသီဥတု က အိႏိၵယအေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားရိွ ေနာက္ပိုင္း စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တုိ႔၏ လာမည့္ မိုးရာသီ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ စက္တင္ဘာ ႏွင့္ ယခုႏွစ္အကုန္မွသာ ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရိွ
လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ ဇြန္လအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ရန္ ရိွေနေသးသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားက တြက္ဆၾက
သည္။ IGC က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏကို ယခင္ ႏွစ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၄၇၉ သန္းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ
တန္ခ်ိန္ ၄၇၃ သန္းဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ရာ ၎သည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အာရွ
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဆန္ တင္သြင္းမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး အင္ဒိုနီးရွားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္တင္သြင္းမႈ ၆၀ ရာခိုင္
ႏႈန္း ျမႇင့္တင္ကာ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္သြင္းသြားဖြယ္ရိွ ေနသည္။

ကမၻာ့ဆန္တင္သြင္းမႈ ထိပ္သီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ငါးသန္းခန္႔ တင္သြင္းေလ့ရိွၿပီး ယခုႏွစ္တြင္
လည္း အဆိုပါပမာဏအတုိင္း ဆက္လက္၀ယ္ယူသြားဖြယ္ရိွေနသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၅၀,၀၀၀ တင္သြင္းခဲ့
သည့္တိုင္ မတ္လ၏ ဆန္လက္က်န္ပမာဏမွာ ၿပီခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ကုန္
စည္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေနျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္း ထပ္မံ၀ယ္ယူရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ ျခင္းခံထားရေၾကာင္း သိရ
သည္။

credit: The Farmer 

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us